Nyhet

Bred utbildning i skydd mot terrorattentat

Tillsammans med Polisen har MSB startat en utbildning på bred front i hur samhället försvårar och skyddar sig mot terrorattentat.

Efter terrordådet på Drottninggatan 2017 fick MSB i uppdrag av regeringen att öka trygghet och säkerhet i offentlig miljö.

En del i uppdraget är att ge stöd till verksamheter där det samlas mycket människor – i handeln, lokaltrafiken eller på idrottsarenor.

– Vi arbetar inom alla områden MSB har ansvar för. Det är medvetandehöjning hos allmänheten, höja kompetens och förmåga hos privata och offentliga aktörer som verkar i offentlig miljö och sen ska vi verka för bättre samhälls- och stadsplanering samt fysiskt skydd, säger Jonas Eriksson, MSB.

Polisen och MSB har tagit fram ett utbildningsmaterial som bygger på train-the-trainer-konceptet, dvs den som utbildas ska sedan själv kunna utbilda den egna organisationen.

Genom ett samarbete med Riksidrottsförbundet var säkerhetsansvariga inom idrottsrörelsen först ut att utbildas. Under hösten har det genomförts fyra utbildningar av ansvariga för de stora arenaidrotterna med MSB och Polisen som utbildare.
Det är en praktiskt inriktad endagsutbildning med mycket filmmaterial.

– Först ges en kort introduktion om att terrorismen ser annorlunda ut idag. Målet i dag är inte samhällets institutioner, utan målet är allmänheten och att döda så många som möjligt. De stora välplanerade attentaten har nästan försvunnit och övergått till mindre grupper eller ensamma gärningsmän som radikaliserats på oerhört kort tid. Man bor i allmänhet på orten man genomför attentatet. Det är inget storstadsfenomen, man genomför med de medel och metoder man har tillgång till. Terrorismen ser annorlunda ut och är även en risk för en mindre kommun.

Utbildningen går igenom lagstiftning, attentatsmetoder, vilka sprängmedel, skjutvapen, som används och hur mönstren ser ut. Var sprängladdningar placeras och vad man kan göra för att skydda sig.

– Vi går även igenom inträffade händelser och vad vi kan lära oss av dem. Sen är det hands on, saker som att man ska få hjälp att identifiera sårbarheter i den miljö man är i; vilka åtgärder som ska vidtas vid misstänkta föremål, vid bombhot och väpnade attacker.

En utpekad målgrupp är allmänheten.

– Vi har producerat en film riktad till allmänheten för att höja medvetandet om risken för ett terrorattentat och vad man kan göra för att skydda sig. Den heter Fly – sök skydd – larma och kommer att finnas på Youtube.

Utöver filmen har det tagits fram en vägledning Säkerhet i offentlig miljö – Skydd mot antagonistiska hot och terrorism.

Fler filmer och vägledningar är på väg. Om ett halvår beräknas en vägledning om Säkra arenor och evenemang vara klar och en om stadsplanering i slutet av 2020.

Utbildningen riktar sig till hela samhället. Efter idrottsrörelsen står kollektivtrafiken på tur.

– Vi kommer påbörja utbildning av kommuner, länsstyrelser och landsting. Det är inte klart vilka, men därefter kan man tänka sig köpcentrum, religiösa lokaler. Det är ett väldigt sug efter utbildningen, säger Jonas Eriksson.

Dagen efter attentatet på Drottninggatan 2017 pågick SM-slutspelet i ishockey och bandy samtidigt som det var premiär för allsvenskan i fotboll. Det var många människor i omlopp med matcher som drog tusentals åskådare.

– Situationen var spänd och från RF gick vi ut med riktlinjer om ökad beredskap och säkerhetsmedvetenhet. Samtliga idrottsevenemang genomfördes enligt planerna och det var viktigt att inte låta de destruktiva krafterna påverka oss, säger Lena Sahlin, säkerhetsansvarig på Riksidrottsförbundet.

– Samtidigt kände vi behov av ett långsiktigt arbete kring dessa frågor och kontaktade polisens nationella taktiska råd och MSB för att initiera ett samarbete vilket utmynnade i projektet "Idrottsrörelsens terrorberedskap" och de utbildningar som har genomförts.

Ett syfte med utbildningarna var att nå ut till en bred målgrupp såväl inom idrotten som andra samverkansparter.

– Ofta är det arenaidrotterna man tittar på, men vi har även stora utmaningar med de öppna evenemangen som t ex Vasaloppet och Göteborgsvarvet. Ingen part klarar av det här själv utan det krävs att arrangören samverkar med kommun, polis, arenaägare osv. MSB och Polisen har gjort ett bra jobb med att anpassa utbildningen för samtliga målgrupper. Den utvärdering vi fått hittills visar på väldigt fina omdömen, säger Lena Sahlin.