Reportage

Så tycker lärarna

”Personlig och analytisk utveckling”

Marita Tillman

Marita Tillman

Fördelar med Rub?

– Det är en utbildning många uppskattar, tycker de gjort ett bra val. Fördelar är mycket personlig och analytisk utveckling. Många säger att bitarna faller på plats och att de lär mycket om sig själva. Hur de gått från att känna sig otrygg till trygg, lärt sig ta snabbare beslut, men också backa om läget ändras. Vi har ingen mall för villabrand, det kan finnas flera olika lösningar och det brukar de flesta ta till sig snabbt.

– Och man måste inte jobba operativt i räddningstjänst, förebyggande och allt som har med civilt försvar och krisberedskap att göra är också möjliga vägar.

Hur får man fler att välja Rub?

– Vi kan marknadsföra utbildningen bättre, synas ännu mer på brandingenjörsutbildningarna. Kanske ha ännu mer samarbete med högskolorna och göra gästföreläsningar, knyta ihop teori med praktik. Samtidigt kan inte vi marknadsföra jobb hos räddningstjänsten. Första läsåret på högskolan är studenterna här tre veckor, drillas i hur kemiska preparat beter sig. Nackdelen då är att vi inte kan locka hit studenter från Luleå.

"Räddningstjänsten är inte där"

Stefan Svensson

Stefan Svensson

Varför läser färre Rub?

– Först behövs det fler som väljer tekniska ämnen på gymnasiet, i dag är det färre sökande totalt sett till civilingenjörsutbildningar. Många som börjar på brand­ingenjörsutbildningen är väldigt räddningstjänstinriktade, men det svänger under åren. Privata företag visar upp sig på högskolorna, får deras verksamhet att verka intressant. Men räddningstjänsten är inte där.

Hur får man fler att välja Rub?

– MSB har ett visst ansvar sälja in arbete inom räddningstjänsten, men samtidigt inte. Det är inte vi som är arbetsgivare, det är vårt problem men ändå inte. Det borde vara möjligt att MSB och räddningstjänster tillsammans och kontinuerligt besöker Lund och Luleå. Men det får man vara beredd på att lägga pengar på i några år innan det ger effekt, eftersom studenterna läser 3,5 år.

– Jobbar man inte som vakthavande är det egentligen inte mycket operativ verksamhet som brandingenjör i räddningstjänsten. Men det är nog lätt hänt att räddningstjänster pratar blåljus när de besöker skolorna. Tillsyn, planärenden, hantering av brandfarlig är svårare att konkretisera, men intressant att lyfta. Studier i Lund och Luleå är jätteviktig bas även för anställning av brandingenjörer som inte jobbar operativt.

"Långsiktig marknadsföring"

Daniel CederholmDaniel Cederholm

Varför läser färre Rub?

– Tittar vi historiskt på det, då pratar vi om 1989, läste 100 procent av brandingenjörerna Rub. De senaste åren har siffran legat på 30. Men då ska vi veta att konsultbranschen vuxit mycket sen -89. Det är väldigt mycket konsultföretag jämfört med räddningstjänster som syns på högskolorna. Och det är lättare för konsulterna att marknadsföra sig där, eftersom de inte behöver Rub.

– I snitt har vi 24-25 studenter som går påbyggnadsåret. Det är bra för genomförandet, men visst vill vi ha upp siffran. Vi tar in 35 och den siffran är inte gripen ur luften.

Hur får man fler att välja Rub?

– Vi har intresset gratis från början, många är räddningstjänstinriktade. Det är intressant att titta på. MSB kan presentera utbildningen mer, men ingen kan marknadsföra räddningstjänsten som räddningstjänsten kan.

– Vi måste ställa om till långsiktig marknadsföring istället för att locka folk att söka befintliga lediga tjänster. Förr kom räddningstjänsterna till Revinge för att rekrytera personal. Nu är det försent, många studenter har valt att inte komma hit. Marknadsföringen måste ske under brand­ingenjörsutbildningen. Det finns intressanta tjänster inom räddningstjänsten, men hur presenteras de? Räddningstjänsterna kan kanske skruva på det för att locka studenterna.

ARTIKEL

Brandingenjörer efterlyses