Nyhet

Modex ska ge enhetlig EU-utbildning

Runt 60 personer övades i Skåne för att stärka EUs insatskapacitet.

– Ett helt nytt övningskoncept. Bakgrunden är att målen för lärandet och övningsresultaten behöver förbättras, säger Peter Holmström, övningsledare och lärare i Revinge.

Den så kallade Modexövningen (module exercise) som genomfördes i slutet av november med Revinge som bas är en del av ett nytt koncept.

Sverige och Italien har tillsammans vunnit två EU-upphandlingar, vilket innebär uppgift att arrangera fyra övningar. Veckoövningen i Skåne med ett översvämningsscenario var den första.

Peter Holmström har utvecklat det nya systemet att öva.

– Vi ska ha samma grundtänkande i de fyra övningar som Sverige och Italien genomför, resultaten från alla övningar kunna jämföras för att få en helhetssyn på övningsprogrammet, säger Peter Holmström.

Under veckan i Skåne genomfördes fältövningar under tre dagar på tre olika platser ett översvämningsscenario var genomgående.

Tre stödstyrkor (supportteam), två från Italien och en från Danmark, utgjorde själva insatsstyrkorna. Stödstyrkorna byggde läger åt EUs expertstyrkor på plats för att rekognosera.

– Styrkorna hade med sin egen utrustning och några av dem blev certifierade som supportteam för EU.

I de tre expertstyrkorna fördelades 25 koordineringsexperter från runt 20 olika EU-länder. Deras förutsättningar varierade under de tre dagarna, insatsen skedde inom EU, utanför EU men i land motsvarande Sverige, samt som rådgivande uppdrag åt det aktuella landet. Styrkorna jobbade på tre olika nivåer: strategisk, taktisk och operativ.

Den femte och sista dagen under övningsveckan ägnades åt sammanfattning och utvärdering.

– Syftet är att titta på skillnader och likheter i sättet att arbeta. Eftersom det är samma grunddata vi jobbar med kan jämförelser göras.

I en rapport ska styrkorna beskriva vilka åtgärder som behöver göras. Samma utvärderingssystem kommer att användas i de fyra övningar som genomförs i Sverige och Italien för att skapa ett enhetligt utbildningssystem.

De tre kommande övningarna kommer att ha inriktning mot stabsarbete, högkapacitetspumpar, samt sök- och räddning och medicinskt omhändertagande.

Förutom de 60 som övades i Skåne deltog ungefär lika många i motspel och som utvärderare. Kostnaden för de två övningarna i första upphandlingen – nästa sker i Italien i mars – är budgeterad till dryga 7 miljoner.