Reportage

Komplex riskmiljö - Högberget unikt för övning

Högberget är centralt för MSBs uppbyggnad av kurs-​verksamhet för ras- och skredmetodik.

SANDÖ
– Men det går att öva så mycket mer. Vi ser det inte som en jordskredsanläggning utan som en komplex riskmiljö, säger Karl Persson, lärare på Sandö.

Högbergets övningsområde omfattar totalt cirka 88 hektar och den senaste övningsplatsen för ras och sked är på cirka två hektar och stod klar 2016. En pilotutbildning inom ras och skred genomfördes förra året.

Fredrik Skeppermo– Riskmiljön är unik, den finns i landskapet. Man kan använda Högberget för operativa insatser, exempelvis rädda människor. Men det kan också användas för att göra riskbedömningar, vid en insats bör alla inblandade ha kunskap om risker i arbetet och hur man undviker dem, säger Fredrik Skeppermo, lärare och projektledare för Högberget.

På Högberget finns vägar som rasat, ruiner, skadade huskroppar, stora skogsarealer, en sprängplatta. Övningsmöjligheterna är därför mycket mer än ras och skred. Det kan exempelvis vara sök- och räddning, antagonistiska händelser, komplexa riskmiljöer, simulering av skogsbränder.

– Det kan vara många typer av övningar där det behövs en komplex miljö. Sprängplattan är miljöcertifierad och sprängning kan genomföras som förevisning men också i utbildning, säger Fredrik Skeppermo.

Det som gör anläggningen speciell är att riskmiljön är naturlig, anser Fredrik Skeppermo och Karl Persson. Vägar i området kan bedömas vara i riskområde och stängas av, scenarion kan lätt passa in i miljön och bli verklighetstrogna.

– Vi har 22 fasta gömslen under mark där det får plats två personer i varje, vilket gör det lämpligt att öva sökning med hundar, säger Fredrik Skeppermo.

SMO-utbildningarna använder ibland anläggningen. Ett par utbildningstillfällen i komplex riskmiljö för externa kunder håller på att utvecklas. Men Högberget har ännu inte fått genomslag som utbildningsplats, helt enkelt inte blivit känt.

I vår håller länsstyrelsen i Västernorrland en klimatkonferens och då ska anläggningen besökas, vilket Sandö tror ska sprida vetskapen om Högberget som utbildings- och övningsresurs. Det jobbas på att sprida information om Högbergets möjligheter, både i Sverige och internationellt.

– Vi hoppas få hit internationella kurser, exempelvis motsvarande sök- och räddning. Och det kan vara för mer än operativa insatser, som att bygga camper i säker miljö i anslutning till ett olycksområde. Det kan göras trovärdigt här, säger Fredrik Skeppermo.

– Övningsfältet kan anpassas till kundernas behov oavsett årstid. Och vårt geografiska läge gör det lämpligt att öva hur man jobbar i kalla klimat, tillägger Karl Persson.