Reportage

Grib - teori och törst efter praktik

Diskussionerna och utredningarna pågick länge. Men nu är förändringen genomförd. Utbildningen för deltidsbrandmän har kortats ner till sex veckor och genomförs i åtta regioner.

Tjugofyra7 besökte en av de första utbildningarna i Sandö.

SANDÖ
– Det här har ni att göra ikväll, säger läraren Joachim Söderlind och ger arbetsuppgifter om skador i buk, rygg och huvud.

– Ingen hemresa ikväll heller, konstaterar en av deltagarna med pendelavstånd till Sandö.

Det är den andra av två veckor i första utbildningsdelen. Teori närmast rakt över. Praktiken kommer under tre veckor i den andra utbildningsdelen. För en del är informationen ett eko av den preparandutbildning de hann göra i egna räddningstjänsten innan Grib (Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap) blev verklighet. Andra har nyligen rekryterats och allt är nytt. Mycket att ta in.

– Jag tycker det är bra nivå på utbildningen, märks att lärarna är rutinerade, säger Nicklas Hedström som nyligen skrivit på för anställning som deltidsbrandman i Kramfors.

Lärarna har att förhålla sig till att kunskapsnivån skiljer.

– De som gått preparandutbildning får en uppfräschning av kunskaperna, andra vet inte vad ett strålrör är, säger läraren Tony Åman.

29 deltagare är bänkade i lektionssalen. Många från norra halvan av Sverige, men där finns även de som hör hemma på Gotland, i Småland, Stockholm och Närke. Kanske angelägna att få utbildning så fort som möjligt.

Robert UllmarkRobert Ullmark har varit med länge som lärare, utbildat deltidsbrandmän i upp mot 20 år. Han ser nya ansikten, men känner igen karaktärerna.

– Det här är en målgrupp som vill ut, som törstar efter praktiska övningar. För oss lärare är det en utmaning att planera 80 timmar teori under två veckor, att entusiasmera deltagarna och hålla dem motiverade.

Ny utbildning innebär också ny kursplan som arbetats fram under ett år. Lagen om skydd mot olyckor och miljöfrågor har fått större utrymme. De två första veckorna på skolan innehåller också ämnen som sjukvård, personlig utrustning, brandförlopp (laboratorie-​form), farliga ämnen, losstagning, släckteknik, livräddning. I huvudsak föreläsningar men också grupparbeten. Men allt i teoretisk form.

– Det är stor skillnad, förut kunde vi ge övning i det vi föreläst om. Jag är själv brandman i grunden och gillar att varva teori och praktik för att nå slutmålet. Samtidigt har hela kursmaterialet setts över, är fräschare och uppdaterat, säger Robert Ullmark.

I övergången mellan gammal och ny utbildning har en del hunnit gå den preparandutbildning som tidigare var obligatorisk och som innebar två veckors inskolning i professionen hemma på räddningstjänsten. Om en tid kommer alla kursdeltagare att vara utan förkunskap, åtminstone officiellt.

– Jag tror dock att många räddningstjänster kommer att fortsätta med någon form av preparandutbildning, man vill nog testa om de som rekryterats verkligen vill fortsätta innan de skickas på en utbildning som medför kostnader, säger Robert Ullmark.

Tony Åman– Det är bara att gå till sig själv, man vill vara förberedd. Och räddningstjänsterna vill förbereda dem. Men vi måste oavsett det lägga utbildningen på grundnivå, säger Tony Åman.

De som går Grib ansöker till del 1 och del 2 vid samma tillfälle och kan välja att genomföra de två delarna på olika utbildningsplatser. Därför måste utbildarna strikt följa kursplanen så alla får likvärdiga förutsättningar inför del 2. För att bedriva utbildningen i del 1 krävs inget övningsfält, därför måste också lärarna hålla klassen därifrån.

– Förr följde vi samma elever genom hela utbildningen och kunde vara mer flexibla. Nu kommer grupperna att se olika ut. 14 av dem som läser den här kursen kommer att börja del 2 vecka tio, övriga är spridda fram till november, säger Robert Ullmark.

Mellan de två utbildningsperioderna ska en veckas praktisk räddningstjänst genomföras i den egna organisationen.

Under eftermiddagen denna utbildningsdag får deltagarna ändå lite enklare praktik i samband med sjukvårdsutbildning. De gör helkroppsundersökning, ger fri luftväg och sätter på halskragar. Dagen efter väntar examination.

Blir Grib en bra utbildning?

– Det är för tidigt att svara på frågan. Vecka tolv är den första kursen genomförd i sin helhet och då kommer det att göras en första utvärdering, säger Robert Ullmark.

Fakta/Grib

Grundutbildningen för räddningstjänstpersonal i beredskap (Grib) kan sägas innehålla tre steg:

Kurs 1a, två veckor. Introduktion i yrket. Genomförs på Sandö, Revinge eller kontrakterad utbildningsplats.

Kurs 1b, en vecka. Praktisk räddningstjänst i egen organisation, där man lär känna egna räddningstjänstens materiel och metoder.

Kurs 2, tre veckor. Praktisk utbildning i räddningsinsats. Kräver övningsfält. Genomförs på Sandö, Revinge eller kontrakterad utbildningsplats.

Deltagare anmäler sig till hela utbildningen samtidigt. Kurs 2 ska påbörjas inom två år efter att kurs 1 genomförts.

Ämnesområden: brand, räddning, farliga ämnen, miljö, akut omhändertagande, krisstöd, hälsa och livsstil. Alla utom de två sista återkommer genom hela utbildningen.

Efter fullgjord Grib-utbildning får deltagare utbildningsbevis som berättigar att söka vidareutbildning och fortbildning.