Nyhet

Deltidsutbildning upphandlas

Förslaget att förlägga halva grundutbildningen för deltidare på MSBs skolor Revinge och Sandö fick ett negativt gensvar.

MSB har lyssnat på kritiken och provar möjligheten att upphandla merparten av utbildningen hos ett antal kommuner.

Tanken från MSBs sida har hela tiden varit att så långt som möjligt samarbeta med kommunerna. Det grundläggande problemet har varit lagen om offentlig upphandling och kommunallagen.

– Det vill säga att vi inte kan träffa ett avtal med kommunen med mindre än att det görs en upphandling. Ett anbud lämnat av en kommun kan överklagas och bli ogiltigförklarat. Skulle det hända riskerar vi att stå utan utbildare. Den risken har vi hittills inte velat ta, säger Rolf Nordengren, MSB.

Förslaget till ny grundutbildning för deltidsbrandmän, GRiB, består av Kommunal räddningstjänst (kurs 1A), två veckor med huvudsakligen teori som genomförs regionalt, följt av Praktik i räddningstjänst (kurs 1B) med en veckas praktik som genomförs lokalt. De tre veckorna i Räddningsinsatsen (kurs 2) kräver övningsfält och mot bakgrund av upphandlingsproblematiken förlades därför den andra delen på myndighetens skolor i Revinge och Sandö.

Förslaget mötte hård kritik i ”remissrundan” när MSB ville ha in synpunkter efter höstens möte med räddningstjänstrådet. Det ledde till en omprövning.

– Myndigheten har kommit fram till att vi ska pröva möjligheten att skapa samarbeten med kommuner och deras räddningstjänster. Saken har aldrig blivit prövad men MSB bedömer riskerna värda att ta.

Strax före jul gick det ut förfrågan till 13 kommuner i de län där det finns flest deltidsanställda om de är intresserade att stå som värd för utbildningen. Alla har svarat positivt men hur många kommuner som kommer att få arrangera utbildningen är inte klart. Går planerna i lås körs första GRiB regionalt från hösten 2018.

Under våren 2018 kommer GRiB genomföras vid ­MSBs skolor Revinge och Sandö. Från 2019 kommer fördelningen av utbildningsplatser över landet att jämnas ut och så långt möjligt utgå från behoven av utbildningsplatser.

– Vi kommer att använda oss av kommunernas räddningstjänstpersonal som instruktörer och de kommer att få adekvat utbildning, säger Rolf Nordengren.