Nyhet

Webbutbildning för risker med elfordon

Ett webbaserat utbildningsprogram för insatser i bland annat elfordon håller på att tas fram.

– Det är ett grundpaket avsett för räddningstjänsten i första hand, säger Tommy Söderholm, lärare på MSB Sandö.

Hur agerar man när ett el-, elhybrid- eller bränslecellsfordon är involverat i branden eller olyckan? Var sitter batteriet? Vilka släckmedel är lämpliga?
Det är den typen av frågor som ska få svar i utbildningsprogrammet som beräknas vara klart till våren.
– Det handlar inte om nya metoder och tekniker, utan grunder för hur man ska agera vid framkomst och vilka risker som finns. Fokus är på personbilar. Det är utbildning lämplig för SMO, räddningsinsats och befälskurser, säger Söderholm som är koordinator för projektet.

Volvo, SP, Autoliv, Umeå universitet, Presto, Brandskyddsföreningen, Folksam och VTI samarbetar med MSB i projektet som finansieras av Vinnova. Ett antal räddningstjänster och lärare på MSBs skolor finns med i en referensgrupp.
De medverkande har olika uppdrag. Autoliv har granskat batterier tillsammans med SP, Presto jämfört släckmedel, Volvo står för biltillverkarnas syn, Umeå universitet har tagit fram statistik över bränder och olyckor med el-, elhybrid- och bränslecellsfordon och MSB tar fram ett webbaserat utbildningsprogram för räddningstjänstpersonal.

Parallellt jobbas det med FAQ, vanliga frågor, och den sammanställningen har publicerats på msb.se

– FAQn bygger på en enkät vi skickade ut och fick svar på från 60-70 räddningstjänster. 16 frågor och svar är kvalitetsgranskade och ligger ute, de kommer sannolikt att byggas på med fler.

– Det finns dessutom myter, exempelvis att bilarna blir strömförande i vatten. Sånt försöker vi reda ut och eliminera myterna.

Den webbaserade lösningen bygger på att pedagogiken ska vara enkel att förstå och utbildningen lätt att komma åt. Hela utbildningen klaras av på några timmar.

Får vem som helst använda utbildningen?
– Den är riktad till räddningstjänsten. Men är exempelvis poliser, ambulanspersonal eller bärgningspersonal intresserade ska de också kunna genomföra den.

Arbetet med utbildningen har pågått i ett och ett halvt år. När grundpaketet är publicerat kan det vid behov byggas på för att ge än mer kunskap.

– Det här är en extremt komplicerad värld. Därför kommer vi också ha med en rad länkar för den som vill söka sig vidare, säger Tommy Söderholm.