Reportage

"På rätt väg" - positivt om ny utbildning för deltidare

Förslaget om ny utbildning för deltidsbrandmän väcker frågor. Men till huvudlinjerna var besökarna på en träff i Stockholm övervägande positiva.

Pehr Andersson– En fördel är att man kan anpassa förmågan efter den egna organisationen. Det är inte alla kårer som behöver ha rökdykning, säger Pehr Andersson, insatsledare i Strängnäs och ansvarig för utbildning och övning för deltidare.

Förslaget att preparandutbildningen tas bort och utbildningen får gemensam start, tycker han är bra.

– Det är bra att alla har samma ingångsvärde när utbildningen börjar. I dag får skolorna lägga en hel del krut på att en del av deltagarna ska komma ikapp. Förslaget som helhet låter bra, om det sedan får positiv effekt på rekryteringen, det törs jag inte svara på.

Ett 30-tal representanter från räddningstjänster kom till träffen i Stockholm där syftet var dialog. Många synpunkter och frågor ventilerades.

Mikael KessMikael Kess, distriktschef för deltidare i Räddningstjänsten Syd, sitter med i räddningstjänstrådet som tidigare haft möte med MSB.

– Jag tycker det är på rätt väg. Viktigt är att tiden från behov av rekrytering till examination kan bli kortare, kanske ner till sex månader. Förslaget kräver större insatser lokalt, men jag tror också vi får en jämnare och bättre nivå över landet på brandmännen.

Johan ForsJohan Fors, enhetschef för deltidsbrandmän i Storgöteborg, var också positiv:

– Om vi får till ett flexibelt system kan vi sprida ut rekryteringen och kanske anställa en-två per gång. Jag tror det nya systemet kan underlätta rekrytering.

Rökdykning är inte med i grundutbildningen. Det kan lösas lokalt eller köpas som fortbildning. Kommer ni att utbilda era deltidsbrandmän i rökdykning?

– I dag gör vi det, i morgon vet jag inte, säger Johan Fors.

Kess och Fors tycker att skolkontakten är viktig.

– Jag vill ha en hel del av utbildningstiden förlagd där, minst hälften, säger Mikael Kess.

– Det tror jag också på. Utbildning på skola är viktigt för stimulans och erfarenhetsutbyte, säger Johan Fors.

I dag går brandmän preparandutbildning på hemmaplan och jobbar minst ett år innan utbildningen fortsätter. En del kommer inte så långt, hinner av olika skäl sluta. I det nya förslaget är tanken utbildning först, sedan arbete.

– En sak som kan försvåra i sammanhanget är att man lite grann köper grisen i säcken, att vi utbildar en person i sex veckor utan att vara säker på om denne fortsätter. Och vilken anställningsform kan man ha fram till examination? funderar Leif Andersson, förbundschef för Dala Mitt.

Andersson är dock generellt positiv till förslaget om ny utbildning:

– I grunden främst för den lokala anpassningen, behoven är så olika i landet.

På träffen uttrycktes att utbildningen bör fokusera på operativt arbete, att kunskap i förebyggande arbete bara behöver vara basalt eftersom det i huvudsak utförs av heltidsanställd personal. Leif Andersson höll inte riktigt med, såg det som draghjälp vid rekrytering:

– Kanske något vi bör locka huvudarbetsgivare med, kunskap de får nytta av om deras personal blir deltidsbrandmän.

Staffan Willerhausen, samordnare i Dala Mitt, hade ett önskemål:

– Vid den första examinationen efter tre veckor vill jag se en förmågebeskrivning, vilket arbete som kan utföras.

Pär MaltessonPär Maltesson, räddningschef i Torsby, tycker det är vettigt att preparandutbildningen tas bort, även om den kan vara en bra tid för arbetsgivare och arbetstagare att lära känna varandra.

– Som helhet verkar konceptet bra, bättre än nuvarande. Speciellt tidsmässigt. Och det är bra att kunna lokalanpassa utbildningen.

Många frågor ställdes under dagen. En fråga blev mer hängande i luften än andra:

– Vad händer om MSB inte får de 35 extra miljoner man begärt? Hur blir utbildningen då? undrade Rickard Johansson, förbundsdirektör i Östra Skaraborg.

 

- Tydligt hur komplex frågan är

– Generellt verkar man tycka att möjligheterna ökar, bland annat i och med flexiblare utbildningsformer.

Maria Karlsson-ÖhmanDet säger Maria Karlsson Öhman, MSB, som höll i träffen i Stockholm. Hon var nöjd med dialogen och mängden synpunkter.

– Det blir tydligt hur komplex frågan är. Samtidigt känns det bra i magen, som att vi har hittat en stabil grund att stå på.

–Räddningstjänsterna verkar tycka att innehållet är rimligt, men att man gärna ser en förmågebeskrivning kopplad till målen för utbildningen.

MSB har tidigare haft dialog med Rib-utskottet, utbildningsutskottet och räddningstjänstrådet.

– Vi behöver nu se över goda idéer och utmaningar som kommit fram, säger Maria Karlsson Öhman.