Nyhet

Frivilliga brandmän certifieras

I vintras började det brinna i en villa i skånska Bjärsjölagård. Det frivilliga brandvärnet var först på plats. De kunde begränsa branden, mycket tack vare att de har utbildat sig för att höja sin kompetens.

Skorstensbranden började mitt i natten. När deltidsbrandmännen från Sjöbo kom dit hade brandvärnet i Bjursjölagård redan varit där i tio minuter. De hade kvävt elden och de hade konstaterat att familjen var oskadd och ute ur huset.

– Hade det gått längre så hade huset kanske inte klarat sig. Vi gjorde väl sådana insatser förut också, men då berodde allt på egna initiativ. Nu har vi mycket mer kunskap om vad vi som frivilliga brandmän kan och ska göra, säger Håkan Lindquist.

Han är kårchef i Bjärsjölagårds brandvärn och ordförande i Föreningen Sveriges frivilliga brandkårer. I flera år har han drivit på för att få till stånd en certifiering, ett kvitto på att en frivillig brandman behärskar grunderna.

Det var angeläget också för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, Sörf, som vill kunna använda brandvärnen som ett komplement.

MSB tog tillsammans med Sörf fram en kursplan. De första försökspersonerna började hösten 2009. Runt halvårsskiftet i år hade hela 150 personer, i stort sett alla medlemmar i sydöstra Skånes tretton brandvärn, papper på att de hade klarat av utbildningen.

– Jag är både stolt, imponerad och förvånad över att det var så många som genomförde utbildningen och med ett så bra resultat, säger Mats Svensson, enhetschef på Sydöstra Skåne.

Kursplanen är nämligen rätt krävande. Deltagarna har gjort praktiska övningar på brandstationen i Ystad , men huvuddelen av utbildningen är teoretisk och internetbaserad.

Jens Hansson är ansvarig för Kiviks brandvärn och han är mycket nöjd med kursen.

– Vinningen för tredje person är ju att vi är snabbast på plats.

När nu utbildningen är avslutad kommer brandvärnen att larmas ut också på trafik­olyckor, samtidigt som den ordinarie räddningstjänsten. Brandvärnen ska inte göra avancerade saker som att klippa plåt eller sanera kemiska ämnen men ge första hjälpen till skadade, stänga av trafiken och säkra olycksplatsen.

Sörf kommer att kräva att de frivilliga brandmännen har gått utbildningen.

Intresset för certifieringsutbildningen är stort från andra delar av Sverige.

– Det finns lite oklarheter kvar kring det praktiska, men tanken är att MSB ska erbjuda fler räddningstjänster hjälp att utbilda sina frivilliga brandmän, säger Thomas Degeryd på MSB.

Men det är inget som brandvärnen kan driva helt på egen hand.

– Det krävs ett engagemang från kommunens räddningstjänst för att det ska funka med bland annat praktiska övningar. Kommunen måste också göra tydligt vad de förväntar sig av de frivilliga brandmännen.