Nyhet

Försvarsutskottet vill se fler utbildningsplatser

Regeringen bör se över hur utbildning för deltidsbrandmän kan ges på lokal eller regional nivå. Det förslaget lämnade försvarsutskottet på tisdagen (1 mars) till riksdagen för beslut.

Allan Widman– Överlag är det svårt att utbilda människor i ett geografiskt centraliserat system. Det handlar om vuxna människor med arbeten och familjer. Ju närmare vi kan komma dem, desto enklare blir det att genomföra utbildningen, säger försvarsutskottets ordförande Allan Widman, Liberalerna.

Försvarsutskottet har vid flera tillfällen behandlat problemet att rekrytera deltidsbrandmän, flera motioner efterlyser utbildningar på fler orter.

På försvarsutskottets möte 1 mars beslutades föreslå riksdagen att ta beslut om att regeringen ska göra en översyn av utbildningen.
Utskottsbeslutet togs utan reservationer, och ett sådant följs högst sannolikt av ett riksdagsbeslut.
– Så är det, eftersom ett utskott är en riksdag i miniatyr.

Försvarsutskottets förslag kommer strax efter att MSBs utbildningsutredning blivit klar.
Har de samröre?
– På slutet, ja. Utredningen kom först för några dagar sedan, den arbetades in mot slutet av vårt arbete.

Ni vill se mer utbildning på lokal eller regional nivå. Förespråkar ni att den genomförs av externa utbildare eller att MSB ska utbilda på fler platser?
– Kan inte säga att den frågan varit uppe. Det brukar vara så att myndigheterna själva tittar på olika möjligheter. Man kan säga att det är en lägre nivå än försvarsutskottet brukar lägga sig i, säger Allan Widman.

Men ni ser inget behov av fler skolor?
– Inte i första skedet.

Försvarsutskottet vill också titta på utbildning inom civilt försvar.
– Vi befinner oss i begynnelsen av ett arbete som legat i träda i flera år. När jag började i riksdagen 2002 hade vi utbildning av civilpliktiga på räddningsskolorna. Sen försvann civilplikten. Men det går inte att utesluta ett behov av att utbilda extra personal för stora kriser och krig.
Utrikesminister Margot Wallström har lyft frågan om att återinföra civilpliktsutbildning. Är du av samma åsikt?
– Måhända kommer vi dit, det får vi se. Vi är i ett tidigt skede nu. Men behöver man ha pliktpersonal utesluter jag inte att såna behov finns.