Reportage

Doktorerna och räddningstjänsten

Praktisk skolning dominerar inom räddningstjänstområdet. Men på MSB Revinge är andelen högre akademiker ansenlig i personalgalleriet. En tidigare adjungerad professor och en handfull ”doktorer” använder djupare teoretiska argument för att utveckla branschen.

Lars Fredholm hade tidigare en adjungerad professur vid Lunds tekniska högskola, från sin horisont i Revinge försöker han omforma forskningsresultat till praktisk nytta.

Stefan Svensson, Stefan Särdqvist, Christian Uhr, Thomas K Nilsson och Mikael Landgren är tekniska eller filosofie doktorer inom olika områden.

De undervisar vid skolan och försöker kombinera det med forskning eller har utvecklingsuppdrag.

Huruvida myndigheten själv ska ägna sig åt forskning har diskuterats.

– Jag tycker att en expertmyndighet ska ägna sig åt forskning, men vi ska givetvis också vara beställare, säger Christian Uhr.

Tas era kunskaper tillvara inom myndigheten?

– Den kunde nyttjas bättre. Kunskapssynen inom myndigheten kunde överhuvudtaget vara bättre, säger Stefan Särdqvist.

”Doktorerna” i Revinge har kunskaper inom olika områden. De har skrivit rapporter och tagit fram läromedel.

Stefan Svensson har ägnat sig mycket åt praktisk forskning inom bland annat brandförlopp och övertrycksventilation och befinner sig gärna mitt i brandröken. Du tycker om eld?

– Det skulle man väl kunna sammanfatta det till.

Svensson är internationellt ansedd föreläsare. Han har hittills i år framträtt i Kanada, Irland och England, och pratar då både om egna rön och svensk räddningstjänst i stort.

– Svensk räddningstjänst står högt i kurs. Förutom utbildning och övning i praktisk färdighet ger vi en gedigen teoretisk kunskapsbas. Våra brandmän förstår varför saker sker, och det är internationellt intressant.

Men nu känner Stefan Svensson en oro för framtiden, att utbildningen hamnar på undantag.

– Genom åren har det byggts in en enorm kvalité i utbildningen som håller på att slarvas bort. Snart är vi tillbaka till 1986 då kommunerna genomförde utbildningen på egen hand. Kommunerna har troligtvis svårare än staten att hålla uppe kvalitén. Räddningstjänstfrågor är av nationellt intresse, därför borde staten ta större ansvar genom att själv hålla kvar utbildningen.

– Räddningsverket hade ett tag för starkt fokus på räddningstjänst. Det vill jag inte ha tillbaka. Men nu finns ett enormt behov av utveckling samtidigt som MSB hamnat i ett läge där man lägger för mycket kraft på nationell krisledning och nästan helt glömt bort räddningstjänstfrågorna. Risken är att vi tappar bort vårt arv.