Nyhet

Brist på kunskap om räddning ur tåg

Metoder för losstagning ur buss och lastbil är kända inom räddningstjänst och sjukvård. Nu tittar man på nästa kommunikationsmedel: tågtrafiken.

– Det råder brist på kunskap när det gäller räddning ur tåg, säger Johan Olsson, lärare i Sandö.
Ett skäl är i och för sig positivt, det har i princip inte inträffat några tågolyckor som krävt losstagning.
– Vi har i Sverige en tåg-olycka ungefär vart tionde år, säger Johan Olsson.
Men nu har MSB och Socialstyrelsen tagit fram metoder för räddningsinsatser vid tågolyckor. Persontrafik och höghastighetståg är området med fokus på livräddning och den gyllene timmen (skadade på sjukhus inom en timme).

Tung räddning vid buss- och lastbilsolyckor är ett etablerat begrepp. Det sätt att arbeta vid tågolyckor som tagits fram kräver inte annan utrustning, däremot lite andra metoder.
– När vi började titta på metoder ville vi ha enkelhet. Inget helt nytt arbetssätt och utrustningen ska kunna finnas hos räddningstjänsten.
Johan Olsson pekar på tyngden, hastigheten, materielen och antal personer ombord som de stora skillnaderna. En normal buss väg runt 20 ton, en enskild vagn till ett tåg närmare 50 ton.
– Vid tågolycka kan det handla om 240 ton som färdas i 200 kilometer i timmen. Finns inte en stålbalk som klarar det.

Olyckor runt om i världen har granskats, hur man på olika sätt hanterar en olycka och hur tågen utvecklas.
– Det unika är att det aldrig gjorts några tester. Nu har vi använt mycket av våra erfarenheter från bussolyckor.
De moderna tågen är inte bara snabbare utan även vekare vid en olycka.
– X2000 är som en ståltermos, de nya tågen som aluminiumburkar. X2000 står emot mer, men är också mer svårgenomträngligt vid räddningsinsats.
Stöttor, lyftkuddar, kapar och klippverktyg är de viktigaste verktygen vid losstagning.
Det krävs bara fler av dem vid en tågolycka.

Några andra större skillnader i arbetet?
– Det är större risker för egen personal. Tågens höga hastighet gör att spektrat av olycksvarianter blir större, tågen kan låsas i varandra eller brytas isär. Däremot har vi inte sett någon olycka med tåg liggande på taket.
Metoderna för losstagning har därför koncentrerats på stående och liggande tågvagnar.

Projektgruppen genomförde i höstas en losstagningsövning ur tåg. I dag finns ett lok med mellanvagn uppställt på skolan i Revinge.
– Vi har utbildningsmateriel förberett för att hålla kurser och är beredda om intresse finns. Förberedande kurser har vi tänkt hålla på webben
Räddningsfrånkoppling, att bryta strömmen på olycksplatsen, är en viktig del vid tåg-olyckor. Det är inget krav att redan ha den kunskapen för att utbildas hos MSB, däremot är det ett krav för att beträda Banverkets område vid en olycka. Räddningsfrånkoppling finns med i MSBs utbildning för den som önskar.