Nyhet

Rakel som larmhögtalare

Hur får man snabbt ut viktig information vid strömavbrott? Vid sjukhuset i Karlskrona används Rakelmobiler som en form av larmhögtalare.

Lars Mårtensson– Vi har placerat dem på avdelningar som är kritiskt viktiga, säger Lars Mårtensson, Rakelsamordnare i Region Blekinge.

Förra sommaren drabbades regionen av it-avbrott på sjukhuset i Karlskrona. Hela systemet låg nere. Det gick inte att komma åt patientjournaler eller sända EKG från ambulans, övervakningssystemet fungerade inte.

Beslut togs att man befann sig i särskild händelse och att inte starta undersökningar eller operationer som inte var akuta.

Information om problemet gick ut i ett så kallat spridningslarm via växeln. Larmet finns för olika typer av händelser, de är förinspelade och kan inte ge specifik information om aktuell händelse.

– Spridningslarmen har bra redundans, men man kan inte lägga till någon information i meddelandet och det var en av delarna vi uppmärksammade i händelsen.

Kort efter händelsen började man kika på att förbättra beredskapen för att snabbt få ut relevant information vid ett avbrott.

Lars Mårtensson, till vardags teknikansvarig i ambulanssjukvården, och säkerhetsstrategen Henrik Magnell föreslog att man skulle bygga vidare på en teknik som redan fanns i organisationen – Rakel.

– Syftet var inte att Rakel skulle ersätta något utan bli ytterligare ett verktyg, ett lager till av information, säger Lars Mårtensson.

I ett första steg inkluderades alla mottagningar som bedriver akut sjukvård och behöver information minutoperativt. Stödfunktioner som fastighets-jour och it-jour inkluderades, likaså regionala sjukvårdsledningen.

Rakelmobiler placerades ut hos verksamheterna som en mobil högtalare och man såg till att de hade bra mottagning.

– De är programmerade på ett enkelt sätt, vilket betyder att de bara är mottagare av information. Det är inte tänkt att man ska lyfta luren och prata tillbaka, även om det går.

Varje enhet som är involverad i det första steget ligger på samma talgrupp som inte används i vardagen.

– Då kan tib eller växeln gå ut med information i talgruppen, oavsett vilka störningar vi kan ha. Det är viktigt att apparaterna är tysta i vanliga fall så de inte belastar nätet. När vi informerade personalen fick vi bara positiva reaktioner, bland annat sa man det här var vad man längtat efter.

I mars i år drabbades Region Blekinge av en ny särskild händelse – strömavbrott.

– Reservkraften gick inte igång, strömmen kom och gick. Man kan ju fantisera om hur det ser ut på vissa ställen när det är mörkt där det absolut inte får vara mörkt.

Åter fungerade växeln och spridningslarmen, information gick ut på det vanliga sättet. Men nu fanns också Rakel i drift och användes skarpt för första gången, vilket gjorde att lägesbild kunde levereras och exakta besked om hur alla skulle agera.

– Vi informerade om att strömleveransen var osäker, att man omedelbart måste gå över till reservrutiner. Och att även om strömmen återkom så kunde den svikta, därför skulle man ligga kvar på reservdrift tills nya besked kom.

När Rakel är avsedd att fungera som högtalare behöver personalen inte särskilt mycket utbildning. Det handlar i huvudsak om att kunna byta batteri, hur apparaten ska förvaras och vad man ska göra om den börjar pipa.

– Rakel ska stå på ett ställe där alla kan höra den, och det har faktiskt fungerat. Och det är viktigt att alla förstår att den inte är för vardagsinformation, det handlar om krisinformation.

Förutom personalinformation har regionen också genomfört testlarm en gång i månaden. Lars Mårtensson upplever inget gnissel kring rutinerna.

– Efter händelsen i mars följde vi upp med två frågor till alla mottagare av larmet. Hörde de larmet och var informationen tydlig? Alla svarade och alla var positiva.

Lars Mårtensson känner nu att Region Blekinge är på rätt väg. Erfarenheterna från strömavbrottet har väckt frågor om att använda Rakel vid en hotfull situation, kunna lyfta apparaten och kalla på väktare, eller bara göra sig hörd.

– Det här har öppnat möjligheten att ha Rakel som redundant larmväg. För våra ”rädda hjärnan-larm”, där ingången är telefoni, har våra stroke-avdelningar numera tillgång till Rakel. Vi tittar nu på fler säkra reservvägar med Rakel.