Nyhet

Webbkarta visar dricksvattenbrunnar

Ett nytt webbkartlager med information om var det finns enskilda dricksvattenbrunnar har lanserats av SGU, Sveriges geologiska undersökning.

Tidigare har man kunnat titta i hela brunnsarkivet, men då även fått med bland annat borrhål för bergvärme. Det nya kartlagret för dricksvattenbrunnar gör det smidigare att hitta just dessa.

– De räddningstjänster som använder vår programvara MSB Rib Karta kan med bara några få klick lägga till lagret i sin dator, säger Magnus Levein, MSB.

Kartvisaren ger besked om enskilda brunnars läge och vissa tekniska data.

Sedan ett år tillbaka kan dessutom privatpersoner registrera sina brunnar hos SGU. Tidigare byggde registret helt på brunnsborrarnas rapporteringsskyldighet.

– Nu har vi möjlighet att via privatpersoner få med äldre och "missade" brunnar i registret. Vi ser gärna att man registrerar sina dricksvattenbrunnar om de saknas i kartan, säger Carola Lindeberg, statsgeolog vid SGU.

Totalt finns i dag nästan 700 000 brunnar i registret.