Reportage

Specialbygget en snackis

Polisens nya kranlastbil har blivit en snackis bland fordons-­entusiaster.

Fordonet behövs när myndigheten bygger upp sin nya krisberedskap – men kan också rycka in för att hjälpa  kommunala  räddningstjänster.

En lastbil med blåljus får knappast någon att höja på ögonbrynen – om den är röd.

Men står det polis på sidan av hytten åker mobiltelefonerna fram.

Den nya Volvolastbilen som efter år av planering och färdigställande anlände till Polismyndigheten förra året har fått stor uppmärksamhet på de uppdrag i taktisk operativ tjänst som den hunnit med hittills.

– Den blir en snackis fortfarande, många kranbilsförare har läst om den och vill kika på den, säger Hans Larsson som har arbetat med att ta fram det väldigt specialbyggda fordonet.

Han är också en av de som utbildats på att manövrera den tunga kranen – bra för att exempelvis lyfta in betongsuggor vid en avspärrning.

Det kan tyckas märkligt att lastbilar är ovanliga inom polisen, men man har anlitat privata åkare och kört exempelvis kravallstaket med de egna, mindre fordonen.

– Det har varit personbil med släp – och blivit många extravändor, konstaterar Hans Larsson som arbetar med kris- och totalförsvarsfrågor inom myndigheten efter att ha varit chef för den särskilda polistaktiken i region Stockholm, med uppdrag vid exempelvis fotbollsbråk och demonstrationer.

Transporter är den huvudsakliga arbetsuppgiften för den tunga lastbilen, som är en nationell resurs och kan få akuta uppdrag över hela landet.

I uppbyggnaden av polisens beredskap inom totalförsvaret tänker man annorlunda, mer rörligt idag än för trettio år sedan, förklarar Hans Larsson.

– Vi förrådsställer inte utrustning på samma sätt som tidigare. Den ska spegla det dagliga arbetet, användas aktivt och omsättas i vardagen i stället för att stå i ett förråd i 10-20 år. Containerlösningar är bättre ekonomiskt, åtminstone på lång sikt.

Och även om de polisiära uppdragen naturligtvis är prioriterade vill Hans Larsson att fler ska känna till lastbilens existens och förmåga.

– Jag har fått uppfattningen att räddningstjänsten jobbar mer med växelflak än kran, det skulle kunna vara en möjlighet till samarbete. Det finns kanske entreprenörer som  kan komma med kortare varsel, men man vet aldrig. Det kan handla om transporter, exempelvis av vatten vid skogsbrand. Det är en bonuseffekt. Är det en större händelse så kan man hemställa om att få använda bilen.

Hans Larsson tror att polisens nya tankesätt kring logistik och förråd kommer att växa, och att behoven av fordon kommer att öka.

– Om de kommer se ut så här eller vara civila, det vet jag inte. Men jag hör från kollegor på olika avdelningar och sektioner runt om i landet att det finns ett ökat behov av tyngre fordon för att lösa logistikbiten och bli effektivare. Det ska bli smartare, snabbare och enklare, avslutar Hans Larsson.

Men än så länge lär den ovanliga lastbilen fortsätta att väcka uppmärksamhet på vägarna, oavsett om det är kravallstaket eller vatten för brandsläckning i lasten.