Nyhet

”Vill ni inte träffa mig – se till att sköta er”

Det sotas för lite, räddningstjänsternas tillsyner och olycksundersökningar är totalt sett få.

– Vill ni inte träffa mig, se till att sköta er verksamhet. Svårare än så är det inte, sade Anders Edstam, ansvarig för MSB:s tillsynsverksamhet, till åhörarna på Brandkonferensen.

GÄVLE
Inom lagen om skydd mot olyckor (LSO) tog MSB över tillsynsansvaret för kommunerna från länsstyrelserna 2021. De observationer som gjorts visar att det finns en del att göra.

Sotning är kommunens ansvar, även om utföraren kan vara en entreprenör.

– Kommunerna får själva bestämma hur ofta det ska sotas, men fler än hälften når inte 90 procents genomförande, vilket vi tycker är ett modest mål. De som utför minst sotningar gör mindre än hälften av vad de borde. Det här är en av de större brandriskerna vi har och det kommer leda till eldstadsrelaterade bränder, säger Edstam.

Olycksundersökningar är ett lagstadgat krav, det gjordes 264 undersökningar förra året. 82 av 148 räddningstjänster hade inte en enda händelse som ledde till olycksundersökning.

– Alla lämnar händelserapporter, men visst sjutton borde väl några fler än 264 av ungefär 100 000 larm vara värda att titta vidare på. Antingen är vi så formidabla att det inte finns något lärande kvar, eller så är ambitionsnivån för låg.

Siffrorna för tillsyn är inte heller smickrande.

– En tredjedel av räddningstjänsterna gjorde färre än tio tillsyner, tio gjorde ingen alls. Det fanns också någon som gjorde många.

En del har förklarat att de inte bedrivit någon tillsyn under pandemin, den förklaringen köper Edstam. Däremot inte när orsaken förklaras med att personen var föräldraledig eller att man saknar kompetens.

– Varför är det så enorm skillnad när det gäller att besätta våra operativa positioner. Varför går det alltid först och annan verksamhet bedrivs med de resurser som eventuellt finns kvar? Det är faktiskt det som står i svaren. Jag ska inte skälla på alla, många av er är duktiga. Men det är också ganska många på andra sidan.

Tillsynsverksamheten hade som ambition att hinna träffa alla räddningstjänster på två år. Dit når man inte, det var mer att göra än man trodde.

– I stället för att beta av län för län kommer vi nu försöka identifiera de som verkligen behöver ett besök, det blir en prioriteringslista.

Under hösten planerar man också börja kika på vad man kommit överens om när det gäller kravet på övergripande ledning.

– De verktyg vi behöver för att bedöma kapaciteten i en kommun, det är samma verktyg som ni behöver för att dimensionera. Det är bara köra samma verktyg åt olika håll.