Nyhet

Storregion i Stockholmsområdet

Eskilstuna, Strängnäs och Flen vänder sig till Södertörn/Sörmlandskusten för att ingå i deras ledningssystem. Samtidigt har det bildats en större räddningsregion i Stockholmsområdet med två ledningssystem.

Räddningsregion Mälardalen, med nio kommuner och fyra räddningstjänster, var sist med att ta ett beslut om övergripande ledning för framtiden.

Regionen kunde fortsätta i egen regi med det ledningssystem som funnits sedan 2016, eller ansluta till andra för att bli en del av något större.

I december beslutade räddningstjänstförbundet Mälardalen med sex kommuner att ansluta till Region Mitt.

Därmed sprack samarbetet med övergripande ledning som funnits i Mälardalen sedan 2016, kvar stod Eskilstuna, Strängnäs och Flen.

– Vi tre återstående organisationer har för litet underlag för att kunna driva en effektiv räddningscentral på egen hand. I januari tog de politiska nämnderna i de tre kommunerna inriktningsbeslut att arbeta vidare mot att samordna sig med Södertörn och Sörmlandskusten avseende övergripande ledning, säger Camilla Dahlén, räddningschef i Eskilstuna.

Samarbetet inom Räddningsregion Mälardalen med bland annat gemensam ledning kommer att fortsätta fram till årsskiftet då avtalstiden går ut.

Men även om Mälardalen splittras till två övergripande system, så kommer de tillhöra en gemensam region

Region Mitt med räddningscentral i Täby och Södertörn/Sörmlandskusten med räddningscentral i Vårby har bildat Räddningsregion östra Svealand.

– De båda räddningsledningssystemen ska arbeta på samma sätt, samstämt och enhetligt. Och givetvis stötta varandra sömlöst vid större händelser eller påfrestningar, säger Peter Arnevall, förbundsdirektör i Storstockholms brandförsvar.

Syftet är förstås ännu större muskler som är synkade när det behövs. Men ambitionen är också ökad samverkan i vardagen, exempelvis kring utbildning, övning och förebyggande arbete.

När Mälardalen anslutit till de två räddningsledningssystemen är det totalt 13 räddningstjänster som täcker ett område med runt 3,6 miljoner invånare.
Ett regionalt styrdokument för gemensam syn på ledning vid insatser har fastställts av Räddningsregion östra Svealand.

– Med det skapar vi bättre förutsättningar för snabb resursuppbyggnad, uthållighet, tillgång till spetskompetens och förmåga att bibehålla god beredskap i regionen, säger Peter Arnevall.

Skåne, Älvsborg/Skaraborg och Sydöstra Sverige är andra regioner som i vardagen har flera ledningssystem, framförallt för att inte förlora den lokala närvaron, men som snabbt kan slås om till ett system vid stora händelser.

Karta över räddningstjänster organiseras i större ledningssystem.

Kravet på att alla kommuner ska ingå i enhetliga ledningssystem syftar till ökad förmåga att hantera stora händelser. Några regioner väljer att i vardagen ha flera ledningssystem, men kan snabbt slå om till ett system vid stora händelser. Det gäller de regioner med fler färgmarkeringar.