Nyhet

Storgöteborg växer – tre nya kommuner

Räddningstjänstförbundet Södra Bohuslän upphör.

Kommunerna Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn ansluter från årsskiftet i stället till Storgöteborg.

De senaste åren har medlemskommunerna i Södra Bohuslän tagit olika beslut som lett till förbundets avveckling. Parallellt har Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn lämnat in intresseanmälningar om att bli medlemmar i Räddningstjänsten Storgöteborg.

Storgöteborgs sex medlemskommuner har godkänt de tre nya kommunernas inträde och beslut har fattats om en uppdaterad förbundsordning.

Storgöteborgs förbundsdirektör Lars Klevensparr är redan förbundsdirektör i Södra Bohuslän, har haft det tillförordnade uppdraget sedan maj 2021 då Marcus Sandberg lämnade tjänsten som förbundsdirektör för annat jobb.

Södra Bohuslän har fyra brandstationer och cirka 200 medarbetare, de tre kommunerna cirka 58 000 invånare.

Medlemskommuner sedan tidigare i Storgöteborg är Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Mölndal och Partille. I de sex kommunerna finns 26 brandstationer, elva heltid, åtta deltid och sju räddningsvärn.

Från årsskiftet omfattar Storgöteborg nio kommuner som servar cirka 930 000 invånare.