Nyhet

Skogsbrandsbevakning upptäckte 105 bränder

Skogsbrandsbevakningen upptäckte under året 105 skogsbränder, 30 procent av bränderna härjade i Kalmar län.

- Landets sydöstra delar hade en lång skogsbrandssäsong i år med flera perioder av extremt hög brandrisk. Det syns i statistiken där Kalmar län registrerat både mest flygtimmar och flest upptäckta bränder, säger Stefan Andersson, skogsbrandsexpert på MSB.

Skogsbrandsbevakning med flyg genomförs för att tidigt kunna upptäcka bränder i skog och mark, vilket kan göra att bränderna släcks i ett tidigt skede och hindras från att sprida sig. De flygande resurserna kan även vägleda räddningstjänsten på marken.

Totalt hade de skogsbrandsbevakande flygen 3 441 timmar i luften. Förutom att upptäcka 105 bränder användes de vid ytterligare 28 bränder för att hjälpa till att lokalisera eller ge överblick över bränder som upptäckts på annat sätt.

- Skogsbrandsbevakningen med flyg fyller även en viktig funktion med att bidra i operativt arbete genom att vägleda insatspersonalen på marken. Det är något som kan behövas när terräng och vegetation är svåråtkomlig eller när körtiden för räddningstjänsten är lång, säger Stefan Andersson.

32 av 105 bränderna upptäcktes i Kalmar län där man hade 574 flygtimmar. Näst flest bränder upptäcktes i grannlänet Kronoberg, tolv stycken under 150 flygtimmar. Elva bränder upptäcktes i Östergötland under 352 flygtimmar.

2021 upptäckte flygen 74 bränder i hela landet under 3450 flygtimmar.