Nyhet

Skapade övningar för höjd beredskap på fritiden

Hur slår man ihjäl fritiden?

Kanske göra ett övningsbatteri för räddningstjänst under höjd beredskap.

Det har Marcus Aronsson, brandman i Södra Älvsborg, gjort.

– Tyckte jag hade en kunskapslucka och ville lära mig. Och finns det inget material, då får man göra det själv, säger Marcus Aronsson.

Han har tagit fram nio olika ämnesområden med teoretiska övningar. Till varje ämne finns ett eller flera scenarier som kan användas för gemensamma skrivbordsövningar.

– Det började egentligen för några år sedan när jag läste i lagen om skydd om olyckor och kom till kapitel åtta, räddningstjänst under höjd beredskap. Tänkte att det här har vi inte övat, och det fanns inget material i vårt övningsförråd.

I våras, efter Rysslands invasion av Ukraina, mejlade Marcus andra räddningstjänster och frågade hur de förberedde sig för höjd beredskap. Svaren var ungefär att man köpt extra diesel eller provkört elverk.

Det dög inte, tyckte Marcus och jobbade vidare med att skapa ett övningsunderlag.

Ingångsvärden är hämtade ur publika dokument hos bland annat FOI och MSB, men utan att lägga in det på kartor. De scenarier som finns är anonymiserade för att inte handla om verkliga objekt. I stället kan respektive räddningstjänst anpassa övningsmaterialet till lokala förhållanden.

– Just nu håller jag på att skapa praktiska övningar utifrån de scenarier som finns.

Marcus Aronsson har gjort arbetet på eget bevåg, arbetsgivaren Södra Älvsborg står inte för materialet.

– Det är ett hästjobb han gjort, säger Per-Ola Malmquist på företaget Utkiken.

Utkiken är en nättjänst som erbjuder omvärldsbevakning och en kunskapsbank som de allra flesta räddningstjänster använder sig av. Och det är på utkiken.net som Aronssons material finns tillgängligt.

Några av de ämnen som tas upp i övningarna är: värdering av förmåga vid räddningstjänst under höjd beredskap; räddningstjänst vid pågående dödligt våld; påverkanskampanjer; markstrid; kärnvapenscenario för räddningstjänst.

Materialet är samlat under rubriken ”Utbildningsunderlag för räddningstjänst under höjd beredskap, RUHB”.