Nyhet

Sju procent av brandmännen är kvinnor

Andelen kvinnor i operativ räddningstjänst ökar, även om det inte går i en rasande takt.

2020 var kvinnorna 7 procent av andelen brandmän, både hel- och deltid, visar statistik från MSB.

Som jämförelse var andelen kvinnor 3,5 procent 2010 och drygt 5 procent 2015.

Andelen kvinnor är fler inom deltid, 7,7 procent jämfört med 6 procent för heltid.
statistik över andelen kvinnor i operativ räddningstjänst