Nyhet

Räddningstjänster fystestar över kraven

Bara 32 procent av räddningstjänsterna följer Arbetsmiljöverkets krav om rullbandets hastighet vid rekryteringstester (AFS 2019:3).

Nästan alla andra kör bandet snabbare eller använder åldersrelaterade gränser.

Under våren skickade MSB ut en enkät om testerna. 81 procent av de 147 organisationerna svarade.

En tydlig slutsats är att en klar majoritet väljer högre krav än Arbetsmiljöverket, som föreskriver 4,5 km/h på rullbandet. Många har valt 5,6 km/h och andra skriver ”åldersrelaterat”.

Ett vanligt argument för högre nivåer är önskan att personerna ska ha viss marginal för att kunna åldras i yrket.

Arbetsrelaterade banor och förmåga att hantera de vanligaste verktygen är vanliga testmetoder. Förmåga att göra sig förstådd och förstå instruktioner på svenska nämner flera som ett krav. 

Någon påpekar att kraven varierar beroende på hur många som söker och att ribban ibland sänks med få sökande.

Att kartlägga och sammanställa räddningstjänstens varierande testmetoder och nivåer är en del i MSB:s inriktning för jämställdhet och mångfald i räddningstjänsten.

– Men det är en arbetsgivarfråga. I höst ska vi föra dialog med räddningstjänstbranschen om hur vi går vidare, säger Ola Mårtensson, handläggare MSB.