Nyhet

Nödlägesplan för bangårdar övas

Trafikverket genomför skrivbordsövningar för att hantera nödlägesplaner för rangerbangårdar.

Övningarna har under året genomförts på fyra platser.

– För oss kommer det bidra till ett enklare sätt att agera på plats om ett nödläge inträffar, säger Axel Röman, insatsledare vid räddningstjänsten i Jönköping.

En revision har pekat på behov av arbete med nödlägesplaner, en observation som Trafikverket nu agerar efter.

Tidigare har nödlägesplaner tagits fram för sju rangerbangårdar inom projektet ”Säkra bangårdar”, med syfte att förhindra eller begränsa konsekvenserna av ett nödläge som inte kan hanteras med Trafikverkets normala rutiner.

Under året har skrivbordsövningar med nödlägesplaner genomförts i Västerås, Jönköping, Sundsvall och Ånge.

– Syftet är att utveckla och testa rangerbangårdens nödlägesplan och utveckla samverkan mellan aktörer som har rangerbangårdar som arbetsplats. Kravet på samordning är stort vid ett nödläge, det är viktigt att alla känner till sin roll och hur de ska agera, säger delprojektledaren Johan Lundin.

Förutom Trafikverket har bland annat transportföretag, järnvägsentreprenörer och räddningstjänster medverkat i övningarna.

– Det är jättebra att ett arbete kring nödlägen på rangerbangårdar inletts och att Trafikverket valt att samverka med många. Även om sannolikheten för ett sånt stort nödläge som beskrivs i övningen är liten i Jönköping, så är det bra att vi får öva och tänka storskaligt, säger Axel Röman.