Nyhet

Långvarigt väder - risk för svåra olyckor

Med klimatförändringarna har risken för extremt väder ökat. En annan risk är långvarigt fastlåsta vädersituationer, varnar Mats Bergmark, biträdande förbundschef vid Räddningstjänsten Medelpad.

GÄVLE
– I Sverige är vi vana ganska växlingsrikt väder. En fastlåst vädersituation är samma vädertyp under en längre tidsperiod, oavsett vädertyp, säger Bergmark.

2018 är ett närliggande exempel. Alla minns den varma, torra sommaren och de stora skogsbränderna.

Men det föregicks på sina håll av ett annat fastlåst väder. Hemma hos Mats Bergmark snöade det, och snöade och snöade.

– Så höll det på i tre månader. Det var nära rekord i snödjup, men var definitivt rekord i vatteninnehåll eftersom det fanns tödagar då det kom lite regn. Det var kompakt snö.

Inför snösmältningen förberedde man sig på rejäla översvämningar. De kom, men inte så illa som det kunde blivit.

– Den bästa snösmältningen är om det kommer sol, är dagsmeja, kallt på natten och låg luftfuktighet så att en del av vattenmängderna dunstar. Det var också vad som hände, kanske så mycket som 40 procent av snön gick upp i luften.

Och sen kom den varma sommaren. I Sundsvall hade man vissa dagar ett FWI-värde (fire weather index) som låg över 50. Den högsta nivån för den svenska brandriskskalan är 5E, vilket i FWI innebär 28 eller högre

– Den skalan kan vi glömma, den funkar inte längre.

Bergmarks tredje exempel är översvämningar. För 20 år sedan kom det hemma hos honom ett skyfall på 140 millimeter, det följdes av ytterligare 160 millimeter under en vecka.

– Vad hade hänt om det långvariga regnet kommit först och skyfallet därefter? Man förstår att det blivit farligare, men hur mycket?

Svaret fick Mats Bergmark ifjol, någon vecka innan Gävle drabbades av översvämningar. Fast i Tyskland.

– 150 personer omkom under ett dygn. Det dygnet regnade det i stort sett inte mer än det gjorde i Gävle. Den stora skillnaden var att skyfallet kom på vattenmättade marker, det hade regnat ganska mycket veckorna innan.

Mats Bergmark konstaterar att vi ibland har liknande väder i Sverige.

– Får vi en vädervarning och vet med oss att vi har vattenmättade marker, då är det viktigt att vara på tårna. Kanske ska vi evakuera personer från riskområden. Och i tid. Man var kanske lite sen med det i Tyskland.

För framtida skogsbränder tror Mats Bergmark att vi ska snegla mot Kanada. De problem som finns där i dag kan vara våra i morgon.

– Historiskt har Kanada haft värre bränder, nu har vi fått dem till oss. Samtidigt har Kanada fått det än värre, där har vi kanske våra framtida skogsbränder. I Kanada förebyggs tätortsnära bränder från att nå bebyggelse, jag tror vi också behöver göra det och inte vänta tills ett antal bostadsområden brunnit.

Vad orsakar då ökad förekomst av fastlåsta vädersituationer?

– Det har att göra med avsmältningen av havsisen i arktis, som i sin tur påverkar strålningsbalansen, som i sin tur påverkar jetströmmarna och som i sin tur påverkar vädret i vår del av världen där risk för fastlåsta väder ökar.