Nyhet

Kristianstad slutar med kritiserad tvättmetod

Den ifrågasatta tvättmetoden med avjoniserat vatten har avbrutits. Räddningstjänsten i Kristianstad använder nu åter tvättmedel till sina larmställ.

Räddningschefen Andreas Bengtsson var lyrisk i det pressmeddelande som skickades ut förra våren, där han beskrev den nya tvättmetoden som en revolution — både miljövänlig och betydligt bättre på att ta bort cancerogena ämnen än konventionellt tvättmedel. Inget annat än ett ultrarent, avjoniserat kallvatten, så kallat Diro-vatten, skulle behövas.

Men som Tjugofyra7 tidigare berättat framförde både Brandmännens riksförbund (BRF) och forskare stark kritik då de inte ansåg att testerna var tillförlitliga eller tillräckliga.

Enligt Andreas Bengtsson ingick det i riskanalysen att fortsätta testa metoden i den egna tvättstugan, vilket man gjorde under hösten. Nu när resultaten är klara väljer man alltså att stänga av Dirovattnet och återgå till att tvätta larmställen på traditionellt vis med tvättmedel.

– I de senaste testerna ser vi inga stora skillnader, men resultaten är inte entydiga och vi är inte beredda att i nuläget fortsätta använda det avjoniserade vattnet.

Räddningschefen Andreas Bengtsson.

Han berättar att de nya testerna gjorts på samma sätt som första gången, förutom att enbart representanter från räddningstjänsten deltog denna gång — det vill säga inga från Swatab, företaget bakom metoden.

Ett nytt larmställ utsattes för brandgaser i en container. Två urklippta bitar av larmstället tvättades med Diro-vatten, två med vanligt vatten och tvättmedel, och två med bara vanligt vatten. Analysen gjordes sedan av ett laboratorieföretag i Danmark.

Andreas Bengtsson säger att det vanliga vattnet utan tvättmedel var klart sämst på att ta bort farliga ämnen. Bäst var det avjoniserade vattnet.

– Kruxet är att differenserna inte var lika stora som första gången. Vi konsulterade en mikrobiolog vid Högskolan i Kristianstad som menade att skillnaderna mellan att tvätta med Diro-vattnet och tvättmedlet var så pass likvärdiga att det inte var någon egentlig skillnad. Därför meddelade jag att vi stänger av det avjoniserade vattnet tillsvidare.

Han säger tillsvidare eftersom Räddningstjänsten i Kristianstad kommer fortsätta följa utvecklingen av det avjoniserade vattnet. De har även erbjudit sig att vara med och anordna de fysiska delarna av en eventuell fortsatt testning, däremot vill de inte vara med och betala mer än de 200 000 kronorna som bytet till Diro-tvättmaskinerna redan kostat dem.

Du var väldigt entusiastisk när ni började med den nya tvättmetoden. Hur känns det nu?

– Min energi har gått ner något. Vi eldade i containern på samma sätt som förra gången, så jag blev överraskad och förundrad över att resultaten inte var tydliga. Positivt är i alla fall att ingen i min organisation sagt att larmställen luktat rök – det gör de å andra sidan inte av tvättmedel heller.

Det ska ha framkommit i efterhand att en handfull brandmän inte tyckt att deras kläder blivit rena?

– Det känner jag inte till, där- emot hade vi ett par stycken när vi precis hade installerat det nya systemet men det berodde på att fel tvättprogram hade använts.

Finns det anledning till självkritik?

– Jag ångrar absolut inte detta, tvärtom har det varit en intressant resa att följa. Men jag har lärt mig att om man ska testa nya metoder behövs en plan. Det räcker inte med en eller två tester.

Andreas Bengtsson säger att han gärna skulle se att mer omfattande studier bedrevs av exempelvis BRF, Kommunal eller MSB.

Räddningstjänsten i Kristianstad kommer även hålla ögonen öppna efter andra medel och metoder som bättre kan tvätta bort de farliga ämnena.

– Vårt arbete med att förbättra såväl miljö som arbetsmiljö och hälsa för räddningstjänstens medarbetare går vidare. Just nu har vi ingen entydigt bättre lösning än att hälla tvättmedel i maskinerna, men försöket har ändå satt ljuset på ett problem där det skulle behövas mer forskning, säger Andreas Bengtsson.

Fotnot: Enligt Swatabs vd Mats Marklund förs i dag diskussioner med ett dussintal andra räddningstjänster som visat intresse för tvättmetoden.

Läs mer:

Revolution - eller rent omöjligt?