Nyhet

Kraftverksorternas öde ännu inte avgjort

I juni beslutade kommunfullmäktige att avsätta pengar för att rädda deltidskårerna i Vuollerim och Porjus.

Något beslut om handlingsprogram har dock ännu inte tagits.

Tjugofyra7 berättade i våras att Vattenfall drog in det ekonomiska stöd som gjort det möjligt för Jokkmokks kommun att bedriva räddningstjänstverksamhet i kraftverksorterna Vuollerim och Porjus.

Eftersom kommunen redan sparade hårt skulle deltidskårerna ersättas av frivilliga räddningsvärn.

Men i sista stund beslutade fullmäktige i Jokkmokk att skjuta till medel för att rädda deltidskårerna. Ett nytt förslag på handlingsprogram togs fram, som innebar fortsatt beredskap på båda orterna, dock med något lägre bemanning än tidigare.

Det nya handlingsprogrammet behandlades i fullmäktige i slutet av oktober.

Dock blev det inget beslut utan återremiss till nästa fullmäktige i mitten på december. Detta för att utreda ekonomin ytterligare kring några av förslagen om ökad bemanning.

Räddningschefen Ronnie Lindberg känner sig hoppfull.

– Det verkar finnas både en förståelse och en vilja att ha kvar bemanning, men exakt utformning återstår att se.