Nyhet

Handbok för att skydda kulturföremål

En handbok för hur kulturföremål evakueras i en katastrofsituation har översatts till svenska.

– Vi vet att en översättning har varit efterfrågad av många förvaltare av kulturarv i Sverige, säger Erika Hedhammar, utredare på Riksantikvarieämbetet med ansvar för frågor om beredskap och kulturarv.

Den digitala handboken ges ut av Iccrom och Unesco, den svenska översättningen har tagits fram i samarbete med Riksantikvarieämbetet.

– Om en samling behöver evakueras så bör det förberedas så att inte själva evakueringen riskerar att skada samlingen mer än om den inte hade flyttats. Handboken tar upp olika avvägningar och förberedelser för en evakuering på ett systematiskt och lättbegripligt sätt, säger Erika Hedhammar.

Boken som heter ”Hotat kulturarv: Evakuering av kulturföremål i en katastrofsituation” bygger på lärdomar från liknande verkliga erfarenheter från fältet. Handboken kan även användas för utbildning och för att stärka katastrofberedskapen för kulturmiljöer.
Handboken finns att ladda ner här: https://www.iccrom.org/news/endangered-heritage-translated-its-15th-language-swedish

Fotnot: Iccrom, International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property, är en mellanstatlig organisation som arbetar för att främja bevarande av alla former av kulturarv, i alla delar av världen.