Nyhet

Extra resurser vid 101 markbränder

Helikoptrar, skopandes flygplan och skogsbrandsdepåer medverkade i 101 insatser under året.

Det är elva fler än under 2021.

Redan 25 mars, en vecka tidigare än normalt, sattes helikoptrar i beredskap på grund av höga risker för gräs- och skogsbränder.

12 april aktiverades resurserna första gången vid en brand på Järvafältet. Totalt begärdes flygplan ut 23 gånger, helikoptrar 72 gånger och skogsbrandsdepåer fyra gånger.

Förmågan att bekämpa skogsbränder har ökat, vilket alla inblandade gemensamt bidrar till.

– Det är räddningstjänsten som släcker skogsbränderna, men en viktig faktor för den samlade förmågan är ett nära samarbete mellan olika aktörer, både nationellt och inom EU. Vi har kommit en bra bit i arbetet med att tillsammans stärka skogsbrandsförmågan. Nu är det viktigt att fortsätta satsa på att utveckla samverkan såväl nationellt som med andra länder. Aktörsgemensam övning och utbildning är nycklar för den fortsatta utvecklingen och förmågan, säger Nils Vaernholt, enhetschef för nationella insatser och civilskydd på MSB.

Under 2022 används resurserna mest i de sydöstra delarna av landet.

– I vårt ledningssystem har vi haft ett 30-tal större mark- och skogsbränder där insatsen varat längre än fyra timmar. Vid 21 av dessa har flygande resurser använts. Utan flygande resurser hade vi haft flera tillfällen med samtidiga stora skogsbränder. Det hade varit otroligt påfrestande. Nu hann vi i de flesta fall också återställa och återhämta oss mellan skogsbränderna, säger Ulf Lago, förbundsdirektör på Räddningstjänsten Östra Götaland.

Internationellt deltog två av de skopande flygplanen genom rescEU-samarbetet i två insatser, i Tjeckien i slutet av juli och i Frankrike i början av augusti.

Lite siffror från 2022

  • Skopande plan: 23 uppdrag, inklusive insatser internationellt. Snittinsatstid 4-5 timmar. Cirka 400 vattensläpp. 924 kubikmeter vatten har släppts, i snitt cirka 50 kubikmeter per insats. Längsta insatsen i Hagentorp, Vänersborg, nio timmar med 26 vattensläpp och totalt 58,5 kubikmeter vatten.
  • Helikoptrar: 72 uppdrag. Total insatstid 498 timmar, enbart brandsläckning 332 timmar. 6 943 kubikmeter vatten har släppts, i snitt cirka 96 kubikmeter per insats. Längsta insatsen i Pajala, nio timmar och totalt 230 kubikmeter vatten.