Erfarenhet

Explosion – hjul på två ton flög i väg

När större däck med stor luftvolym utsätts för brand, ökar risken för en kraftig explosion.

I Orrefors hördes smällen på 1,5 mils avstånd. Lyckligtvis skadades ingen vid explosionen.

Bränder i tunga fordon sker då och då, så även i arbetsfordon. En natt i maj larmades räddningstjänsten i Nybro ut på just en sådan. Arbetsmaskinen var en större hjullastare som användes för hantering av flis vid ett sågverk i Orrefors.

Föraren hade genomfört egna släckförsök med hjälp av en pulversläckare. Detta utan något resultat, arbetsmaskinen var helt övertänd när räddningstjänsten anlände till platsen.  

Första släckbil på plats fick i uppgift att med två brandmän iklädda andningsskydd börja släckningsarbetet. Just innan släckningsarbetet inleddes skedde en kraftig explosion som ska ha hörts på 1,5 mils avstånd. Explosionen medförde att sidolampor och dess infästningar på räddningstjänstens släckfordon lossnade av tryckvågen.

Ett av däcken på arbetsmaskinen hade exploderat. Däcket som var relativt nytt och fyllt med luft, fyra-sex bar, hade tillsammans med fälgen (2 000 kilo) flugit iväg mot en flishög 12 meter bort. Som följd av explosionen regnade glöd och fordonsdelar ner på ett stort område och branden spred sig till ett antal flishögar.

Räddningstjänsten genomförde därefter släckningsarbete mot såväl arbetsfordonet som flishögarna med beaktande av explosionsrisk från övriga hjul på arbetsmaskinen.

 

 

  • Däck exploderade vid brand Efter explosionen spred sig branden till flera flishögar.
  • Fordon blev totalförstört Arbetsfordonet blev totalförstört

I den olycksutredning som Jerry Lennartsson vid Nybro Räddningstjänst genomfört, lyfts ett antal lärdomar fram. Dessa berör i huvudsak insatsens genomförande och med fokus på explosionsrisker med större däck.

Utredningen lyfter bland annat fram explosionsrisken, räddningstjänstens fordonsplacering, angreppsvinkel för släckpersonal och möjligheten att använda skopan som skydd. Men även värdet av att använda sig av zonindelning (het- varm- kall zon) kopplat till skyddsnivåer.

Som skribent i Tjugofyra7 kan jag notera att vi i Sverige de senaste åren haft ett antal olycksutredningar på temat explosion.

Det har rört explosion i gasdrivna fordon av olika slag, explosioner som följd av gasutsläpp i byggnader liksom explosioner i däck i samband med fordonsbränder. Till och med luft- och sandfyllda tävlings-kettlebells, bouleklot och brandsläckare har exploderat.

Gemensamt är just att räddningstjänsten av och till måste vara beredda på det oväntade. Att det som till synes ser enkelt och hanterbart ut snabbt kan förändras och få allvarliga konsekvenser.

I olycksutredningen framgår att det fanns ett halvautomatiskt släcksystem på arbetsfordonet. Detta släcksystem aktiveras manuellt, vilket inte gjordes. Varför framgår inte i utredningen.

Viktigast är att undvika att brand uppstår, följt av att upptäcka och hantera det tidigt. Hade det inbyggda släcksystemet aktiverats hade med stor sannolikhet vare sig explosionen eller brandspridning till närliggande flishögar skett, och en mer begränsad skada på arbetsmaskinen blivit följden.

Erfarenheter

  1. Arbetsmaskinförare måste känna till sin maskins utrustning, exempelvis inbyggd sprinkler.
  2. Bränder i fordon, särskilt större fordon, innebär ofta en ökad risk för explosion.
  3. Undvik att angripa fordon och särskilt större fordon från sida, vinkelrät mot hjulen.
  4. Om nödvändigt, angrip i skydd av exempelvis arbetsfordonets skopa.
  5. Om ej nödvändigt att angripa, värdera om det är bättre att låta fordonet brinna ut och skydda istället mot brandspridning och följdskador.