Nyhet

Brandgaser ventileras på halvminut

En ny brandsläckningsmetod håller på att etableras i Finland. Utryckningspersonal kan utifrån suga ut brandgaser och snabbt minska värmen i brandrummet.

– Största fördelen är arbetssäkerheten. Rökdykare kan gå in och ha fri sikt. De slipper brandgaserna och blir heller inte kontaminerade, säger brandman Kenneth Tylli.

Hydrovent Europe kallas släcksystemet som i grunden är ganska okomplicerat. Ett långt kombinationsrör med två munstycken, ett för släckning (130 liter i minuten) och ett för ventilering (cirka 300 liter i minuten). Rörets längd är 195 centimeter men kan förlängas till 354. Det kopplas till vanlig smalslang.

– Ventilationskapaciteten är 300 kubikmeter i minuten. Från ett rum kan vi få ut brandgaserna på en halv minut, samtidigt sänks temperaturen drastiskt. Rökdykarna kan sedan gå in i säker miljö med sikt för att slutföra släckningen, säger Kenneth Tylli vid Mellersta Österbottens och Jakobstadsnejdens räddningsverk.

– Det är egentligen samma princip som när man rökventilerar med ett strålrör, det skapar undertryck. Men med strålröret måste man vara inne i brandrummet.

När kan verktyget användas?

– I princip vid alla bostadsbränder. Enda kriteriet är att du vet i vilket rum det brinner, annars är risk att du skickar runt branden i hela bostaden.

Röret sticks lämpligen in genom ett fönster med munstycket för ventilation pekande utåt. Ventilationsmunstycket suger ut brandgaser och värme, det mindre munstycket kyler ner brandgaser.

När verktyget har kylt ner brandgaserna öppnar man exempelvis dörren varifrån  släckningsattacken görs, när tilläggsluft strömmar in effektiviseras ventileringen.

– Det påverkar inte branden i stort, men initialbranden kan bli större. Om den startat i en soffa så brinner den lite mer igen. Men den släcker rökdykarna, när de dessutom har fri sikt kan de också snabbt hitta eventuell person i rummet.

Kombinationsröret Hydrovent är en amerikansk uppfinning. Ett av befälen på Mellersta Österbottens och Jakobstadsnejdens räddningsverk upptäckte produkten på Youtube, kontaktade en arbetsgrupp på jobbet och undrade om en liknande produkt kunde tillverkas.

Bröderna Kenneth och Robert Tylli, som båda är brandmän, utvecklade i samarbete med räddningstjänsten ett för sina förhållanden passande verktyg. Nu tillverkas röret på licens i Finland.

– Vi har använt det i ett år och har det på alla 20 utryckningsfordon. Två bränder har från utsidan släckts helt med verktyget.

Vid räddningsskolan i Kuopio kommer verktyget användas i brandmannautbildningen som alternativ släckmetod. Hittills har man sålt drygt 50 kombinationsrör i Finland, priset ligger runt 20 000 kronor.

Tekniken bakom är beprövad och teorin okontroversiell

Stefan Särdqvist, brandingenjör och teknisk doktor vid MSB, konstaterar att det finns ett stort utrymme för utveckling av utrustning och metoder för brandsläckning.

Han säger så här om det kombinationsrör som används i Finland:

– Hantera mindre rumsbränder är de flesta räddningstjänster bra på, men självklart finns det utrymme att förfina tekniken och förbättra utrustningen. I synnerhet om arbetsmiljön samtidigt förbättras. Det handlar om ett nytt strålrör som utnyttjar principerna för strålrörsventilation. Tekniken bakom är beprövad och teorin är okontroversiell.

– En fråga som dyker upp är samma som för andra nya utrustningar, nämligen om systemets begränsningar: Hur stora bränder/lokaler kan man hantera med hjälp av strålröret i jämförelse med en traditionell insats?