Nyhet

Bränder och trafikolyckor dominerar insatsstatistiken

121 564 – så många insatser larmades räddningstjänsten till under 2021. Den vanligaste utryckningen var till automatlarm utan brandtillbud. Vanligast händelser som krävde insats var bränder och trafikolyckor.

Det tycks vara svårt att få automatlarmen utan tillbud att minska. Exempelvis rapporterades förra året om att elever av okynne utlöste automatlarm på skolor.

2021 ryckte räddningstjänsten ut till 34 650 automatlarm. Den enskilt absolut största posten i insatsstatistiken, nästan 30 procent av alla insatser

Av händelser som krävde åtgärder var bränder och trafikolyckor vanligast. Drygt 23 000 bränder eller brandtillbud och nästan 18 000 trafikolyckor.

Av bränderna dominerar byggnadsbränder. Bränder i skog och mark var hälften så många som 2018, det stora skogsbrandsåret.

- Under 2021 larmades räddningstjänsten till knappt 700 avsiktliga bränder i personbilar. Det är en minskning med 32 procent jämfört med föregående år. Det är en säkerställd minskning, men vad den beror på behöver analyseras djupare, säger Mikael Malmqvist, MSB.

Trafikolyckorna som krävde utryckning var klart färre 2020-21 jämfört med de två föregående åren. Vi har de senaste två åren haft en pandemi som eventuellt kan ha påverkat olycksutvecklingen.

Noteras kan också:

  • Av de trafikolyckor som räddningstjänsten ryckte ut till var nästan hälften singelolyckor.
  • Av de 4 300 bostadsbränder som orsakade skada startade fler än en tredjedel i köket.
  • 2018 var första året som räddningstjänster rapporterade in uppgifter via händelserapporter till MSB.


insatsstatiken i tabell