Nyhet

Bidrag för att rekrytera deltidsbrandmän

Kommuner eller räddningstjänster har möjlighet att söka bidrag på upp till 20 000 som stöd för att rekrytera eller behålla deltidsbrandmän (rib-personal).

Det är Räddningstjänstens riksorganisation för beredskapsfrågor (RRB) som i samarbete med MSB erbjuder möjligheten till finansiell hjälp.

- Ansökan ligger öppen så länge det finns medel kvar, säger Verner Lundholm, kassör i RRB.

Den summa som organisationer kan ansöka om ligger på 10 000-20 000 kronor, som möjligt stöd för en aktivitet eller åtgärd.

Ansökningstiden gick egentligen ut 30 september, men eftersom ett fåtal då lämnat in ansökan om stöd är det fortfarande möjligt att söka bidrag.

- Vi känner att vi inte nått ut riktigt med erbjudandet.

MSB har bidragit med 200 000 kronor till åtgärden, samt att det finns medel i RRB:s kassa.

Räddningstjänstens riksorganisation för beredskapsfrågor är en efterföljare till Glesbygdsklubben och har ett 80-tal medlemmar, varav 70 är räddningstjänster eller kommuner.

Mer information om bidraget finns här:www.rrfb.se/bidrag-for-rekrytering