Nyhet

Antal döda i bränder sjunker

Antal döda i bränder visar en vikande trend. Under 2021 omkom preliminärt 79 personer.

De fyra senaste åren har siffrorna legat under 90 per år, tidigare var det oftast över 100 per år som dog i bränder.

I början av 2000-talet var antalet döda i bänder fler än dubbelt så många per miljoner invånare, jämfört med siffrorna för 2021.

Det är oftast män som kommer i bränder, 2011-2020 var det män som drabbades i nästan två tredjedelar av fallen.. Män i åldern 45-79 är de som drabbas oftast. Ungefär fem av sex dödsbränder inträffade de åren i bostäder.

Den vanligaste kända orsaken var rökning, som stod för minst en fjärdedel av dödsbränderna. Det är numera ovanligt att barn omkommer i bränder.

Döda i bränder per år

År Antal dödsbränder Antal omkomna Omkomna per miljoner invånare Antal omkomna i annat än byggnad
1999 114 127 14,4 26
2000 122 128 14,4 12
2001 137 154 17,3 17
2002 146 158 17,7 21
2003 142 162 18,1 29
2004 89 94 10,5 21
2005 123 126 14,0 36
2006 105 110 12,1 22
2007 112 127 13,9 21
2008 110 116 12,6 16
2009 111 124 13,3 12
2010 123 130 13,9 9
2011 96 102 10,8 14
2012 90 103 10,8 6
2013 86 96 10,0 11
2014 73 81 8,4 9
2015 92 108 11,00 15
2016 101 105 10,6 19
2017 104 107 10,6 9
2018 68 69 6,8 5
2019 74 76 7,4 10
2020 83 89 8,6 8
2021 73 79 7,6 Uppgift saknas