Nyhet

Underställ med bättre skydd

Ett nytt skyddsunderställ ska minska risken för yrkesrelaterade cancerdiagnoser hos brandmän.

Rapportresultat säger att understället reducerar mängden av de cancerogena PAH-ämnena (Polycykliska aromatiska kolväten) upp till en tusendel, jämfört med en femtondel för standardunderställ.

– Som brandman och canceröverlevare är jag  extremt glad över vad vi åstadkommit. Jag har förlorat många kollegor i cancer, men förhoppningsvis får vi nu se en ändring på det. Det innebär att brandmän kan fortsätta rädda liv, utan orimligt hög risk för cancer, säger Anders Cederberg, ordförande i stiftelsen Brandmännens cancerfond.

Studien är genomförd av Chalmers, Lunds universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Tester av det nya underställets skyddsfaktor visar en markant reduktion av mängden PAH som tränger genom till huden.

Det nya skyddsunderstället reducerade mängden PAH till en tusendel när det var nytt, till en sexhundradel när understället används vid tio rökdykningar och tvättats däremellan.