Nyhet

Tolv utvecklare för regional ledning

Tolv personer från räddningstjänsten blir regionala ledningsutvecklare för Enhetligt ledningssystem (ELS).

– Vi har skrivit avtal med räddningstjänsterna. De här personerna ska vara med och stötta genomförandet av ELS, säger Per Delhage, projektledare vid MSB.

De tolv personerna har alla jobbat med ledning och är verksamma i kommunal räddningstjänst.

Ledningsutvecklarna  är fördelade över nio regioner med varierande anställningsgrad på 10-30 procent. De får utbildning i ELS fram till september, därefter ska deras arbete i regionerna starta.

– Det här är en del av det uthålliga stödet i ELS. Deras arbete kommer att pågå till utgången av 2023. Samtidigt kommer även MSB genomföra omfattande informations- och utbildningsinsatser, det ansvaret ligger inte bara på ledningsutvecklarna, säger Per Delhage.

Vilka kommer de att utbilda?

– Vi tror det kommer se olika ut, eftersom behoven och förutsättningarna är olika.

MSB kommer ägna sig åt både information och kunskapsutbyte, synpunkter från räddningstjänsterna är en viktig del.

– Kraven gäller från årsskiftet, men det är också viktigt att lyssna in. Vi är ödmjuka för framtida förändringsbehov och ser en version 2.0 framför oss.

Grunddokumentet för ELS ska vara klart 15 juni och kommer i tryckt form i höst, ett digert alster på 400 sidor.

– Dokumentet är främst till för de som jobbar med utveckling av ledningssystem, men det kommer samtidigt en kortversion för en bredare målgrupp. Framöver kommer en metodhandbok som för de flesta blir mer intressant. Den blir mer konkret om hur man verkar i systemet.

Grunddokumentet har under våren varit ute på remiss. Det har även föreskrifterna om ledning för kommunal räddningstjänst som är kopplade till förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO).

Vad tycker man i räddningstjänsterna om ELS?

– Generellt tror jag det är positivt, en majoritet ser fram mot detta. Vi har försökt vara transparenta. Sedan projektet startade har representanter från ett 80-tal räddningstjänster varit involverade, vi har jobbat flitigt med referensgrupper. Jag tror inte det kommer synpunkter i de stora frågorna, mer om detaljer.

Begreppet Ett enhetligt ledningssystem har under arbetets gång ibland bytts ut mot tankar på ett mer enhetligt ledningssystem.

– Vissa delar är väldigt enkla att få enhetliga, som nomenklatur för vad saker ska heta. Innehållsmässigt kommer justeringar behöva göras över tid. 150 räddningstjänstorganisationer ska troligtvis in i 10-15 ledningssystem. Vi kan inte gå från den stora spridningen till enhetligt system på något år, men det kommer bli mer och mer enhetligt, säger Per Delhage och fortsätter:

– Om det ska vara hårt styrt eller en ram inom vilken man kan anpassa lokalt, det är en fråga som varit med hela tiden. Och där är branschen splittrad. En del vill ha mer detaljstyrning, andra tycker det är för mycket.

Vid årsskiftet ska alla räddningstjänster vara anslutna till ett system för övergripande ledning, då börjar också de nya föreskrifterna att gälla. Samtidigt har MSB tillsynsansvar för att kommunerna följer gällande föreskrifter.

– Inledningsvis kommer MSB ha fokus på kunskapsstödjande åtgärder och att alla kommuner är anslutna till ett ledningssystem. Framöver blir det mer fokus på innehåll och kvalité.

Vid utgången av 2023 avslutas ELS-projektet, avsikten är att den slutgiltiga versionen 2.0 av dokumentet då ska finnas.

– Men när projektet är slutfört kommer inte MSB:s stöd kring ledning att vara slut, det fortsätter.

 

Fyra frågor till två ledningsutvecklare

 

Hanna Sälgfors, Kiruna

Hanna SälgforsBörjar räddningstjänsterna bli förberedda på enhetligt ledningssystem?

– Intresset och nyfikenheten, framför allt hos räddningscheferna, är mestadels stort. Man är såklart nyfiken vad det kommer innebära både för egen organisation och området/regionen i stort.

Vad tror du blir din huvuduppgift med att stötta genomförandet av ELS?

– Vara behjälplig i kunskapsuppbyggnaden. Vi tolkar olika även om vi läser samma text. Vi ledningsutvecklare måste också bevaka att man gör sitt jobb. Just nu är utmaningen att det designas räddningsledningssystem för fullt samtidigt som vi alla är i en kunskapsuppbyggnadsfas. Att faktiskt ändra arbetssätt och sätt att tänka i alla ledningsfunktioner, och inte bara skriva en ledningsdoktrin eller liknande, är väl den verkliga utmaningen. Det är också viktigt att bemöta och förstå perspektiv från räddningstjänster med väldigt olika förutsättningar.

Vad är det viktigaste med den förändring som sker?

– Att man gör sitt jobb och designar sitt respektive räddningsledningssystem både i enhetlighet med lagstiftning, föreskrift och ELS men också utefter lokala förutsättningar och krav. Att utmana sina perspektiv och sanningar.

Hur lång tid tror du det tar innan det nya systemet är igång och fungerar acceptabelt?

– De flesta räddningsledningssystem som nu är under uppbyggnad verkar ha någon form av driftsättningsmål till årsskiftet. Vid utgången av 2023 tror jag att vi har acceptabla system. Sen handlar det om fortsatt, kontinuerlig utveckling.

 

Peter Helge, Västervik

Peter HelgeBörjar räddningstjänsterna bli förberedda på enhetligt ledningssystem?

– Min uppfattning är att räddningstjänsterna är väl förberedda och väldigt nyfikna på ELS , det är något man väntat på.

Vad tror du blir din huvuduppgift med att stötta genomförandet av ELS?

– I början tror jag vår roll kommer att vara att berätta hur man kan tänka, olika synsätt och tolka de olika kapitlen som finns i ELS-dokumentet. Det kommer också vara viktigt att vi är lyhörda och fångar upp synpunkter och idéer som man har i regionerna, för att kunna delge varandra som ledningsutvecklare, men också MSB.

Vad är det viktigaste med den förändring som sker?

– Att vi på ett enhetligt sätt tydliggör att vi allihopa inom våra organisationer är viktiga. Det är vi tillsammans  som krokar arm, vilket innebär att vi blir effektiva och kan hjälpa varandra. Men viktigt också att vi behåller det lokala perspektivet, att vi inte kommer för långt från kommuninvånarna med vissa beslut.

Hur lång tid tror du det tar innan det nya systemet är igång och fungerar acceptabelt?

– Jag tror att vi inom de flesta organisationer/kommuner kommer vara igång efter årsskiftet och att det då fungerar acceptabelt, mycket fungerar ju i dag. Men det är ELS 1.0 vi pratar om, tror att vi alla måste förstå att det är en resa vi påbörjat och att vi kommer upptäcka saker som vi kanske behöver justera och utveckla. Ska bli jätteintressant att få vara med på den här resan och utveckla räddningstjänsten.