Nyhet

Största insatsen sedan 2018

Under helgen aktiverades åtta helikoptrar och två skopande flygplan i samband med skogsbränderna i Mönsterås. Det är den största skogsbrandsinsatsen som MSB gjort sedan 2018.

I fredags fick MSB en begäran om luftburet stöd till en skogsbrand i Mönsterås kommun i Småland. MSB skickade två helikoptrar, och under helgen ökade antalet helikoptrar stegvis. Som mest användes åtta helikoptrar under insatsen.

Under lördagen upptäcktes även en mindre brand i nära anslutning till den större, och efter begäran från Länsstyrelsen i Kalmar skickades två vattenskopande flygplan dit. Flygplanen kunde senare flyttas till den större branden.

– Den här insatsen är ett kvitto på hur bra våra rutiner har utvecklats sedan de stora bränderna 2018. Trots att läget är komplext med extremt höga brandrisknivåer på många håll har arbetet med prioritering, samordning och att snabbt få fram resurser på plats fungerat mycket bra, säger Erik Flink, projektledare vid enheten för nationella insatser och civilskydd på MSB.

MSB har även skickat personal, bland annat sambandsledare, till platsen. Dessutom har två skogsbranddepåer samt sambandsutrustning skickats.

– Vi vet sedan tidigare hur viktigt det är att kraftsamla ordentligt i ett tidigt skede, vilket vi gjort med både helikoptrar, skopande flygplan, skogsbrandsdepåer och personal på plats. Även den kommunala räddningstjänsten har stärkt upp, och det är när vi får till en bra samverkan mellan kommunala, regionala och statliga resurser som vi får bäst effekt vid brandbekämpning, säger Erik Flink.

Under måndagseftermiddagen finns två helikoptrar på plats i Mönsterås. Branden är omringad men eftersom det är extremt torrt och därtill vindar, säger Erik Flink att risken är stor att det blossar upp igen.

Under helgen beviljade MSB också två helikoptrar till en brand i Åby, Norrköping samt till en i Vingåker.

Brandrisken är fortsatt mycket hög på många håll runtom i landet. I MSB:s app Brandrisk Ute kan du se hur hög brandrisken är där du befinner dig samt brandriskprognoser för sex dygn framåt.

Mer om MSB:s förstärkningsresurser vid skogsbrand kan du läsa här: https://www.msb.se/skogsbrand