Erfarenhet

Otäckt och ovärdigt

Kravet på brandvarnare kan ibland te sig närapå bakvänt. Att vakna av att brandvarnaren tjuter, för att direkt inse att du inte har någon möjlighet att själv sätta dig i säkerhet är otäckt och ovärdigt.

En söndag larmades räddningstjänsten i Oskarström ut om brand i byggnad. Ett larm hade kommit till SOS Alarm från trygghetslarmcentralen i Halmstad.

Röklarmet hade larmat och en kommunikationslänk öppnats mellan trygghetscentralen och aktuell bostad.

I bakgrunden hördes brandvarnaren tjuta och operatören på trygghetslarmet fick inga bra svar från bostaden.

SOS Alarm larmades därför direkt via 112. Vid denna typ av larm dras med automatik larm om brand i byggnad till räddningstjänsten.

Aktuell plats är ute på landsbygden cirka 15 kilometer från Halmstad och 7 från närmaste rib-station (deltidsbrandmän).

Från stationen i Oskarström ryckte styrkeledaren ut direkt som fip (första insatsperson) följt av rib-styrkan med större släckbil. Från centrala Halmstad larmades insatsledare och ytterligare resurser ut. Även närmaste hemtjänstpatrull larmades och körde mot platsen.

Räddningstjänstens fip var först på plats. Denne noterade att det var rökfyllt i bostaden och att ingen öppnade trots kraftiga bankningar på dörren. Dörren bröts upp och snabbt lokaliserades en person i röken, sittande på en stol.

Personen togs omgående ut i friska luften. Inne stod spisplattan på för fullt, köksfläkten var sotig och i vasken låg ett stekjärn och brända rester.
Insatsledaren försökte kommunicera med hjälp av en liten whiteboard, då personen är mycket gammal och i det närmaste helt döv.

Personen hade själv lyckats att släcka stekpannan med hjälp av vatten i vasken och sedan satt sig på en stol mitt i rummet.

Insatsledaren fick även vetskap om att man länge försökt få personen att flytta till ett annat boende, men utan resultat.

Räddningstjänsten avslutade insatsen med att kontakta äldreomsorgen med en förhoppning om att personen framöver har ett annat boende. Ytterst hänger det på om personen själv vill flytta.

I Halmstads kommun har numera samtliga trygghetslarm även röklarm kopplade till sig. Enligt uppgjord rutin kan trygghetslarmcentralen larma räddningstjänsten direkt, vilket också var det som skedde vid detta tillfälle.

Allt fler oförmögna att rädda sig själva

Vi har i dag i Sverige allt fler som bor hemma i sina bostäder helt oförmögna att sätta sig i säkerhet själva vid brand.

Samhällets demografiska utveckling i kombination med kvarboendeprincipen gör att samhället måste försöka hitta säkerhetslösningar som går i samtakt med ökat vård och omsorgsbehov.

En person med omfattande omsorgsbehov behöver med stor sannolikhet även hjälp då det krisar till sig, exempelvis vid en brand.

Röklarm via trygghetslarmet är en möjlig och effektiv väg till lösning, i kombination med ökad kompetens hos hemtjänstpatrullerna i händelse av att de är först vid brand.

Kompletteras det med digitala nyckelsystem skulle det kunna bli en riktigt bra åtgärd för framtiden. Det handlar kort och gott om att stärka skyddet mot särskilt riskutsatta.

Röken dödar sägs det. Men i flera av de dödsbränder som sker i Sverige i dag brinner personen inne.

Många av de som dör har alkohol i blodet och omkring en tredjedel av de som omkommer gör det som följd av rökning. Exempelvis i egna hemmet genom sängrökning i kombination med ålderdom, funktionsnedsättningar och alkohol.

Bränder relaterat till köket och spisen är den enskilt vanligaste brandorsaken vid bostadsbränder i dag.

Att släcka bränder på spisen med hjälp av vatten är ofta ett mycket farligt och ineffektivt sätt, vilket snabbt kan leda till omfattande personskador eller död och omfattande brandspridning.

Att se till att bränder inte uppstår är självklart det viktigaste. Men därefter följer åtgärder som bidrar till att alla personer som är särskilt riskutsatta också får den snabba hjälp de behöver, exempelvis när det brinner.

Bra åtgärder

  • Spisvakt, som bryter strömmen till spisen vid fara för brand.
  • Brandvarnare kopplat till trygghetslarm.
  • Trygghetslarmets möjligheter att larma räddningstjänsten tidigt.
  • Mobil sprinkler.

Brandskydd

MSB och Socialstyrelsen har tagit fram en vägledning, webbutbildning och annat stödmaterial till kommunerna som heter Stärkt brandskydd. 

Materialet Stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta