Nyhet

Offensiva enheter 3-4 minuter snabbare

En stor satsning på offensiva enheter har gjort att första fordon är tre-fyra minuter snabbare till skadeplats.

Dessutom pekar siffror på miljoner i vinst sett till samhällsekonomiskt värde.

– De offensiva enheterna klarar 70 procent av våra larm, säger Bertil Persson, räddningschef i Lomma-Staffanstorp.

Lomma-Staffanstorp införde offensiva enheter 2011. Räddningstjänsten har två brandstationer, en i varje kommun, med deltidsbrandmän i beredskap.

På varje station finns tre offensiva enheter. Personal har med sig fordonen dygnet runt under beredskapen, tre fip:ar (första insatsperson) per kommun.

Styrkeledaren förfogar över en VW transport som bland annat är utrustad med klippverktyg och annat för trafikolyckor. Två brandmän kör varsitt fordon. En Mercedes sprinter. utrustad med skärsläckare och en VW transporter med lättare utrustning för släckning, avspärrning och sjukvårdslarm.

Den viktigaste vinsten med satsningen är att räddningstjänstens responstid blivit mycket kortare.

– Vår bransch är tid, att snabbt göra åtgärder och påverka i positiv riktning, säger Bertil Persson.

Tre studenter inom kursen industriell management vid Lunds universitet har utvärderat satsningen. Händelserapporter under de tre senaste åren har studerats, totalt 1 844 larm.

Genomsnittstiden för första offensiva enhet på plats är sex minuter och nio sekunder, genomsnittstiden för alla fordon är nästan tre och en halv minut längre.

Automatlarm utan brandtillbud samt hjärtstopp och andra sjukvårdslarm är mest frekventa larm.

Vid 133 studerade hjärtstoppslarm hade räddningstjänsten en genomsnittlig responstid (från larm till ankomst på olycksplats) på 5 minuter.

Det kan sättas i relation till ambulansutryckningar där regionens mål är att vid 90 procent av uppdragen ha en responstid under 20 minuter, något ingen kommun lyckats med, konstateras i utvärderingen.

–Man kan säga att vardagsolyckorna är störst, det kan vara småbränder som kunde blivit större om vi inte varit lika snabba. Men de offensiva enheterna kan också genomföra omedelbara åtgärder vid större händelser. Vi har inte sett någon typ av olycka där de inte tillför något, det finns alltid arbetsuppgifter. Vi skickar alltid ut två offensiva enheter, ofta alla tre.

Lomma och Staffanstorp med totalt 50 000 invånare är ytmässigt små kommuner på totalt 200 kvadratkilometer. När varje kommun har tre fordon utspridda ökar möjligheten att någon av dem ska befinna sig riktigt nära när larmet går.

I utvärderingen konstateras:

”Att brandmännen ständigt har bilen med sig under sin beredskap gör även att de kan röra sig mer fritt, jämfört med den tidigare relativt snäva området runt brandstationen. En positiv synergieffekt blir att brandmännen kan bo och arbeta i ett större område.”

– Vi syns också mer. Kontakten med allmänheten har ökat, vilket upplevs som positivt av invånarna, säger Bertil Persson.

Arbetssättet har ökat ensamarbetet på skadeplats i viss mån, även om två fordon ofta snabbt är på plats. Det är inte alla som vill vara fip.

– I början tyckte en del att det var obehagligt. Nu är det en attraktiv uppgift. Det kräver också en bredare kompetens, att klara fler uppgifter.

Fiparna får också fler larm, vilket ger ökad erfarenhet och möjligen även lite mer i plånboken.

Nästa steg som tagits är att trygghetsvärdar i Lomma, anställda av säkerhetschefen, som cirkulerar i kommunen dygnet runt numera kör ett fordon med viss släckutrustning och blir räddningstjänstens resurs när larmet går.

Utvärderingen från Lunds universitet har också granskat den ekonomiska biten enligt kostnadsnytta-analys. Fordonskostnaderna uppskattades årligen till 1,2 miljoner kronor, det samhällsekonomiska värdet till 7,4 miljoner.

Positivt förstås, men Bertil Persson vågar inte argumentera hårt för siffrorna.

– Det är lite svårt att bevisa att det är sant, hur stor del av det som är vår förtjänst. När man kommer till nämnden vill de se reda pengar.

Genomsnittstider

Responstider för olika enheter, från larm till framme på skadeplats:

  • Första offensiva enhet på plats efter 6 minuter och 9 sekunder.
  • Samtliga offensiva enheter, 8 minuter och 29 sekunder.
  • Stor enhet, 11 minuter och 58 sekunder.
  • Alla enheter, 9 minuter 36 sekunder.