Nyhet

Mer integration i Nyköping

Räddningsvärnet i Nyköping som satts samman för att öka mångfalden kommer att finnas kvar i åtminstone ytterligare ett år, och kan bli permanent.

– Vi måste komma närmare varandra, menar styrkeledaren Mattias Roos som fått i uppdrag att utvärdera verksamhetens inledning.

Tjugofyra7 har tidigare berättat om satsningen i Nyköping – ett värn baserat på ett tjugotal medlemmar med varierande etnisk bakgrund. Syftet är att öka integrationen och bryta utanförskap, inte minst i de så kallade utanförskapsområden där många av medlemmarna bor.

Tillväxtverket och kommunen har finansierat och förhoppningen – förutom att bygga broar och öka tryggheten genom exempelvis ökad förmåga att informera vid kris – är att öka intresset för att arbeta med olika uppgifter inom räddningstjänst och beredskap.

Entusiasm var det ingen brist på när Tjugofyra7 mötte delar av värnet på övningsfältet utanför Nyköping tidigare i år. Men den ”oro” som fanns då –att värnet skulle komma att användas för lite – har besannats, konstaterar Mattias Roos.

— Vi har använt dem tre gånger under året, vid en skogsbrand där de rullade slang och återställde, vid en efterbevakning och vid ytterligare ett tillfälle. Det är för lite, många är bara ett namn på ett papper, menar Mattias Roos som nu lämnat ett antal förslag till ledningen för Sörmlandskustens räddningstjänst som snart ska ta ställning till att integrera verksamheten permanent.

Ett av förslagen är att involvera värnet i räddningstjänstens lördagsövningar där heltidsstyrkan tränar tillsammans med rib-personalen.

– Jag föreslår också att alla funktioner i huset ska göra en inventering för att hitta fler uppgifter som kan bredda verksamheten också utanför den operativa delen. Ett sätt kan vara att delta i det förebyggande arbetet i särskilda områden där många inte förstår språket.

Mattias Roos konstaterar att nästan alla som rekryterades till värnet finns kvar och att de, redo med nya overaller, hjälmar och handskar, vill användas mer.