Nyhet

Larm till räddningstjänsten minskade under 2020

Under förra året larmades räddningstjänsten till drygt 120 000 händelser, det är en minskning med sju procent jämfört med föregående fyraårsperiod. De två stora insatstyperna brand och trafikolycka minskade rejält.

 

statistik

Antal räddningsinsatser och andra uppdrag 2020 samt procentuell förändring jämfört med perioden 2016-2019. Källa:MSB.

- Nedgången i antalet räddningsinsatser beror till stor del på att antalet trafikolyckor och händelse utan risk för skada har minskat. Händelser som delvis kan ha påverkats av pandemin och de restriktioner som den har medfört, säger Mikael Malmqvist, MSB.

Trafikolyckorna minskade med 17 procent till 16 900, antalet automatlarm utan brandtillbud med 14 procent till 32 000.

Trafikolyckorna minskade i alla delar av landet och i alla kommungrupper, från landsbygdskommuner till storstäder.

En naturlig följd är att färre personer skadades i trafikolyckor som räddningstjänsten larmades till. Jämfört med 2019 var det 27 procent färre omkomna på plats, 21 procent färre transporterade till vårdenhet och elva procent färre som omhändertogs på plats. Totalt gick antalet personskador i trafikolyckor ned med 19 procent till 10 200.

Bränderna minskade med tio procent jämfört med de tidigare fyra åren, framförallt var det bränder eller tillbud i annat än byggnader som minskade.

Under 2020 larmades räddningstjänst till 25 500 bränder eller brandtillbud. Nästan 11 000 var brand eller brandtillbud i byggnad, knappt 15 000 var brand eller brandtillbud i annat än byggnad.

Medan antal bränder i byggnad legat kring 11 000 de senaste åren så har antalet bränder i annat än byggnad varierat mer.

En förklaring till variationen är att bränder i skog eller mark varierar mellan åren och ofta beroende av väderförhållanden. Under 2020 var det nästan 3 000 färre skogsbränder än under 2018.

Men även fordonsbränder och bränder i annat har minskat i antal under de senaste åren. En utveckling som fortsatte under 2020.

Naturolyckorna var förhållandevis många under 2020, 148 procent fler än föregående fyraårsperiod. Stormskador och översvämningar, var särskilt många under februari. Under mars, april och november var det också förhållandevis många stormskador.

Mer information och statistik om den kommunala räddningstjänstens insatser finns i statistikverktyget ida.