Nyhet

Kulturen största hindret mot jämställdhet

En ny målbild för jämställdhet och mångfald håller på att tas fram. – Könsbalansen är för ojämn. Maskulina normer är dominerande, såväl i våra utbildningar som i kommunal räddningstjänst, säger Patrik Perbeck, enhetschef på MSB.

År 2030 är i sikte för målbilden. MSB leder arbetet och samarbetar med räddningstjänster, fack och olika intresseorganisationer.

– Det handlar om var svensk räddningstjänst vill vara 2030 och vad som behöver göras på vägen dit, säger Perbeck.

Tre mål har jobbats fram:

  1. Räddningstjänsten levererar en bra och jämlik service till hela befolkningen.
  2. Arbetsmiljön är inkluderande, på arbetsplatser och i utbildningen gäller en aktiv nolltolerans mot diskriminering och kränkningar.
  3. Räddningstjänstens rekryteringsunderlag speglar samhället, mångfald är en förutsättning för att bedriva verksamheten. Både kvinnor och män attraheras av yrket, lika många kvinnor och män söker sig till MSB:s utbildningar och för arbete inom räddningstjänsten.

– Oavsett hur mycket olikhet vi rekryterar kommer de inte att vilja stanna om arbetsmiljön inte är inkluderande. Mycket går tillbaka till arbetsmiljön, det är där vi måste göra rent hus så vi blir bättre.

Under ett år har det arbetats med frågan, avsikten är att i höst ta beslut om inriktning och handlingsplan.

– Innan midsommar kommer vi skicka ut ett förslag på remiss till samtliga räddningstjänster, SKR och intresseorganisationer för besked om de ställer upp på målbilder och åtgärder. I förslaget kommer vi också beskriva aktiviteter som MSB kommer stödja med.

Christer Ängehov, förbundsdirektör i Mälardalen, pratade på Brandkonferensen om NJR, Nätverket för jämställd räddningstjänst.

– Grundproblemet är enligt min uppfattning och enligt NJR vår arbetskultur. Den är inte välkomnande, det måste den vara. Den jargong som finns kan vi inte förändra hos andra, vi måste förändra oss själva, sade Ängehov.

Christer Ängehov konstaterade att alla enkönade branscher har samma problem. Det skapas normer för hur man ska vara, prata och göra. Kompetenser utanför normen avskräcks eller stöts bort.

– Vi har en machokultur. Det mönstret måste vi bryta, allt annat är ohållbart.

NJR bildades 2015 och runt 80 räddningstjänster är medlemmar.

– Det är något mer än hälften, lite dåligt.

Läs också

Stor andel kvinnor lämnar räddningstjänsten