Erfarenhet

Inte bara en trafikolycka...

Att tidigt förstå och sätta en olycka i sitt större sammanhang blir allt angelägnare i framtiden.

Bakre ledning och ledningscentralen utgör en viktig komponent, i syfte att skapa bra förutsättningar för räddningsstyrkor att på plats genomföra en säker och effektiv insats.

En höstkväll 2020 larmades räddningstjänsten till en trafikolycka där en lastbil kört in i ett betongfundament under en akvedukt till Göta kanal.

Styrkor från Borensberg och Motala larmades initialt till platsen. När räddningstjänsten kom till platsen var lastbilen helt övertänd inne i akvedukten.

En livräddningsinsats påbörjades norrifrån då man inledningsvis misstänkte att föraren kunde finnas kvar i den brinnande lastbilen.

Föraren återfanns en stund senare på motsatt sida av akvedukten. Hen hade då fått hjälp ut av förbipasserande på södra sidan.

Branden var intensiv och utvecklade förutom värme, stora mängder svart rök. Den största mängden vatten användes inledningsvis då man misstänkte att föraren var kvar i hytten.

Insatsen delades upp i två sektorer, en på varje sida om akvedukten och med ledningsplats på ena sidan.

När räddningsledaren en timme in i insatsen nåddes av information om att man befann sig i ett vattenskyddsområde, förändrades släckinsatsen till att vara mer restriktiv med vatten.

Miljöfrågorna kom i fokus. Kontakter togs med berörda aktörer såsom väghållare, miljörestvärdesledare, teknisk jour för vatten med flera.

I akvedukten fanns brunnar som normalt omhändertar regnvatten via ett pumpsystem vidare till en uppsamlingsdamm för att slutligen nå ut i Motala ström.

När miljön i akvedukten tillät, gjordes av expertis en bedömning av akveduktens hållfasthet.

Detta för att möjliggöra bärgning av fordon samt uppsugning av kontaminerat släckvatten och diesel i brunnar och rörsystem.

När räddningsinsatsen avslutats, vidtog fortsatt sanerings- och reparationsarbete av akvedukten samt kontroll av vattenkvaliteten i Motala ström.

I den gedigna olycksutredning som genomförts av Anna Kindborg och Mikael Edén vid Räddningstjänsten i Motala- Vadstena samt Leif Stenberg vid Räddningstjänsten Östra Götaland lyfts några områden särskilt fram.

Det handlar främst om olyckans komplexitet och placering i ett vattenskyddsområde och värdet av att tidigt få i gång samverkan med externa aktörer. Men även om arbetsmiljörestriktioner på skadeplats för extern personal samt avlösning av egen räddningspersonal.

Enskild olycka kan bli stor olycka

En olycka är i dag sällan en enskild och solid händelse, utan påverkas även av miljön, verksamheten och människorna runt om.

Omständigheter som tidpunkt, väder, geografisk plats, eller olika typer av byggnadskonstruktioner påverkar.

Effekten av dessa kan förändra en enskild olycka till en mycket stor och tidskrävande händelse. 

Dagens olyckor kan snabbt bli mer komplexa än vad som uppfattas vid själva larmet. Att tidigt uppfatta en olyckas omfattning, sätta den i sitt rätta sammanhang och larma ut i syfte att tidigt påverka olyckans alla påverkansområden kan vara avgörande för om räddningstjänsten kan genomföra en effektiv och säker insats.

Bakre ledning och ledningscentral utgör viktiga komponenter. De är de första som är insatta i ett ärende, genom den medlyssning av 112-samtal som de har i kombination med översikt över larmade enheter och var olycksplatsen geografiskt är belägen.

De har därför en bra möjlighet att tidigt sätta olyckan i rätt sammanhang och förstå om olyckan kan påverka mer än vad som uppfattas vid första anblick.

Denna information måste tidigt generera proaktiva åtgärder i form av att aktivt leta och förmedla för insatsen viktig information. Att ytterligare resursförstärka och tidigt ta de samverkanskontakter som kommer att krävas längre fram i insatsen.

Vanligen finns ett fokus på att ledningscentralernas uppgift handlar om att tilldela resurser och upprätthålla beredskap.

Men närapå lika viktiga är de delar av insatsen som kan genomföras direkt på distans och som ger ett värdefullt stöd till räddningsledaren ute på plats.

Det är därför viktigt, inte minst i dagens Sverige där allt större ledningscentraler byggs upp, att vi inte missar det insats- och ledningsstödjande arbetet som för alla våra vardagshändelser är oerhört viktigt.

Faran med stora centraler är att det enskilda ärendet blir ett av väldigt många, och därför riskerar att inte få det stöd som vore önskvärt i syfte att leverera en effektiv och bra insats till de drabbade.

Tre förslag i olycksutredning

 1. Gemensamma möten, räddningsledare och externa aktörer.
 2. Utbildning och övning tillsammans, räddningstjänst och miljöförvaltning.
 3. Räddningscentral:
  rutiner för kontakter med tex miljöförvaltning
  rutiner för resursförstärkning av ytterligare ledningsresurs
  rutiner för resursförstärkning av personal för logistik, transport, avlösning mm
  dokumentation av tidpunkter för kontakter med externa aktörer.