Nyhet

Företaget: ”Vetenskapen är tudelad”

– Vetenskapen är tudelad och det finns både positiv och negativ kritik, säger Mats Marklund, vd på Swatab, företaget bakom tvättekniken.

Han menar att det finns mycket forskning i ämnet som inte alltid kommer fram i debatten. På frågan hur de ser på kritiken angående testningen svarar han:
– Räddningstjänstens personal har närvarat och medverkat vid alla moment och analysen är gjord av Eurofins i Danmark, en av världens största laboratoriegrupper. Metoden är väl beskriven i rapporten och resultatet visar en mycket stor reduktion av kvarvarande PAH-partiklar i larmställen jämfört med tidigare tvätt i vanligt kranvatten med tvättmedel.

Ert test från 2014 som visar att partiklarna riskerar att hamna på insidan kläderna istället, och ett annat som visar att vattnet slutar vara ultrarent när det kommer i kontakt med kläderna, hur kommenterar ni det?
– Testresultatet från 2014 har starkt bidragit till våra optimerade tvättprogram som är en kombination av korta tvätt- sköljcykler i olika temperaturer. De korta tvättcyklerna hindrar effektivt återsmutsning/förgråning och sköljer snabbt ut smutspartiklarna.
– Testet hos MKB är inget vi står för utan utfördes av en tredje part på eget initiativ, säger Mats Marklund.

Läs också:

”Det är intellektuellt förolämpande”

Revolution – eller rent omöjligt?