Nyhet

Föreskrifter beslutade för handlingsprogram

De nya föreskrifterna för kommunernas handlingsprogram är beslutade. Efter oro från bland annat organisationen Suicide Zero har MSB valt att vara tydligare kring självmordsprevention i handboken och de allmänna råden.

MSB har genom ändringen i lagen om skydd mot olyckor (LSO) som beslutades i höstas, utfärdat föreskrifter om innehåll och struktur i kommunernas handlingsprogram.

Syftet är att stärka både den statliga och kommunala styrningen för att uppnå en ökad enhetlighet, jämförbarhet och tydlighet.

Sandra Danielsson på MSB har varit projektledare för arbetet med reglering och stöd. Hon berättar att MSB bland annat fastställt en enhetlig struktur för handlingsprogrammen.

– De ska omfatta olyckor som kan leda till räddningsinsats. Det blir kanske en förändring för flera av kommunerna som av tradition även lagt in annat skydd och andra av förvaltningens uppdrag här.

Hon understryker att MSB därmed inte anser att kommunerna ska sluta med andra typer av skydd.

– Vi är så klart positiva till det, men det behöver beskrivas i andra, gärna sammanhörande dokument.

Organisationen Suicide Zero har reagerat på att självmord inte finns med som en specificerad olyckstyp, och fruktar att det självmordsförebyggande arbetet kommer prioriteras bort.

Enligt Sandra Danielsson finns det inte fog för oron.

– Vi ändrar inte uppgifterna för räddningstjänsterna eller kommunerna. Vad de ska eller inte ska göra styrs ju inte av de här föreskrifterna. I handlingsprogrammen ska endast olyckor som kan leda till räddningsinsats beskrivas och alla händelser leder ju inte till det. Kommunerna jobbar också olika.

I föreskrifterna står att kommunerna ska komplettera med relevanta olyckstyper. I de allmänna råden och handboken som tillhör föreskrifterna, står att kommunerna bör överväga att ta med nödställd person – där självmord är en underkategori – som en kompletterande olyckstyp.

– Vi har efter avstämning med SKR och referensgrupp landat i att göra det frivilligt för kommunerna. Men oavsett håller vi givetvis med om att det är en viktig samhällsfråga, säger Sandra Danielsson.