Nyhet

Brandskydd lockade 200 till webbinarium

Räddningstjänsten Östra Götaland behövde informera personal inom skola och omsorg i medlemskommunerna om brandskydd. Men istället för traditionellt utskick genomfördes ett webbinarium som fick runt 200 lyssnare.

– Kul att så många fångades av ämnet. Jag hoppas vi ökat både insikt och kunskapstörst, sade förbundsdirektör Ulf Lago.

Förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO) var huvudskälet till informationsbehovet. Räddningstjänstens huvudpunkter var ett fortsatt bra brandskydd, bättre förståelse för tillsynsverksamheten som förändras samt att det är viktigt att personalen utbildar sig.

Men istället för att skicka ut information till anställda på ansvariga positioner valde man att bjuda in till ett två timmars webbinarium. 300 bjöds in, 250 anmälde sig. Under de två timmarna låg lyssnarsnittet runt 200.

– Vi fick möjlighet att träffa 200 personer och lägga ut våra ord, de fick chans att ställa frågor. Tekniskt fungerade det också bra, det känns väldigt lyckat.
Webbinariet fick också en bra spridning av deltagare, mellan medlemskommuner, mellan privata och kommunala utförare, mellan högre chefer och chefer på mellannivå.

Kommer ni fortsätta använda den här formen för att sprida information inom förbundets medlemskommuner?

– Det beror på vad vi vill förmedla. I dag saknades den riktiga interaktionen, ögonkontakten. Vill man ha den är det inte aktuellt. Men jag tror nog den här lösningen kan användas som ersättning för vissa kommunikationskanaler.

Ulf Lago är övertygad om att pandemin bidrog till att göra webbinariet möjligt.

– Utan pandemin hade varken vi som avsändare eller mottagarna haft samma digitala mognad och acceptans för den här typen av möte. Pandemin har också gjort att vi har bättre digitala lösningar.

Joar Hjertberg, chef för samhällsskydd inom Östra Götaland, informerade om lagen och de ändringar som gjorts, om ökat eget ansvar och förändrad tillsyn.

– Era verksamheter är särskilt utpekade som föremål för vår tillsyn. Vi kommer troligen genomföra fler tillsyner i framtiden, sade han.

Han fick frågan vilket ansvar räddningstjänsten har att förvarna att man ska komma på tillsyn.

– Det beror på vårt syfte. Vi måste inte höra av oss, men gör det ofta för att ansvariga ska vara på plats. Men om vi misstänker något problem, då kan vi göra oanmälda besök.

Utbildningschef Ulf Jonsson informerade både om utbildningar riktade till skolklasser på olika nivåer och olika typer av utbildning för personal.
Hur ofta behöver brandutbildning ske? frågade en lyssnare.

– Det beror lite på vilken verksamhet, men generellt var tredje år. Om man byggt om lokaler eller har hög personalomsättning kan det behöva ske oftare, sade han.

Informationsbolaget höll i de tekniska lösningarna för mötet. Tack vare det stora intresset planerar Östra Götaland att köra fler omgångar kring andra aktuella ämnen.