Nyhet

Brandmän övervakar ordning på stökig skola

När höstens stök eskalerade med en misstänkt våldtäkt på Withalaskolan i Vetlanda blev det räddningstjänsten som tog ansvar för att dämpa situationen och skapa lugn.

Anders Walhjalt– Vi var ett rimligare alternativ än väktare, säger Anders Walhjalt, chef för kris- och beredskapsfunktionen inom Höglandets räddningstjänstförbund. 

En förmiddag i november och en misstänkt våldtäkt på högstadiets skoltoalett.

I Vetlanda som redan drabbats hårt under året – av först den omfattande knivattacken i centrum och sedan en svår trafikolycka där tre ungdomar från kommunen omkom – blev reaktionen kraftig.

Withalaskolan har dessutom haft problem med bråk under hela höstterminen.

Den misstänkta våldtäkten, som fortfarande utreds av polis, blev ett slags droppe.

Räddningstjänsten var redan involverad i skolans problematik, men från att ha haft en mer rådgivande roll beslutades att helt enkelt flytta den dagliga operativa verksamheten till högstadiet.

– Skiftlaget var på plats tillsammans med övrig personal som inte var upptagen med annat. Insatsledaren har lett verksamheten, och vi kommer att stanna kvar till det att kameror finns på plats – utrustningen var redan beställd, berättar Anders Walhjalt, själv lite förvånad över uppmärksamheten. Även lokala medier har rapporterat om räddningstjänstens roll.

– Vi har sett det här som en insats, inställningsmässigt är det ingen skillnad mellan att åka dit och prata med ungdomar eller att befinna sig på en skogsbrand.

Direkt efter uppgifterna om den misstänkta våldtäkten blev reaktionerna kraftiga med mediauppmärksamhet och många oroliga föräldrar.

Anders Walhjalt menar att skolan lyckades att dämpa oron och irritationen genom att snabbt, redan samma kväll, erbjuda individuella samtal med ansvarig rektor.

Men trots att räddningstjänsten började att ”patrullera” i högstadieskolan med 650 elever fortsatte bråken, och räddningstjänstens personal har blivit involverad för att avstyra konflikter.

Whitalaskolans rektor Jacob Freij beskriver på kommunens hemsida att det handlar om ett tiotal elever som varit inblandade i bråk som till stor del bygger på händelser utanför skolan.

Bråken har ibland upplevts som hotfulla och det har gått rykten om vapen, polis har kallats till skolan men ingen  skadats, enligt Vetlanda kommun.

Enligt Anders Walhjalt stod det mellan räddningstjänsten och väktare. Plötsligt fick man stor nytta av det brandskyddsarbete man tidigare gjort bland eleverna.

– Vi har en väl utbyggd övningsorganisation och är kända i de olika skolverksamheterna, vi har varit på skolan tidigare och personalen är duktig på att möta ungdomar. Att vi skulle komma istället för ett vaktbolag var ett önskemål, och vi erbjöd oss.

Anders Walhjalt menar att även detta trygghetsskapande ingår i uppdraget.

– Det innebär ett tapp i övningsverksamheten, men det går att hämta hem. Långsiktigt vinner vi jättemycket, den respons som vi fått från personal och skolledning är nästan överväldigande.