Nyhet

Blivande brandmän språktestas

En person tvingades avbryta utbildningen till deltidsbrandman för att kunskaperna i svenska var för dåliga. Det vill Skellefteå räddningstjänst aldrig vara med om igen.

Räddningstjänsten har tagit hjälp av förvaltningens HR-funktion och vuxenutbildningen för att testa språkkunskaperna.

Problemet känner många räddningstjänster igen: deltidskårerna behöver hela tiden fler brandmän och det finns nyanlända som skulle göra ett bra jobb.

Johan Marklund– Vi vill också ha en bra blandning med kvinnor och män, ursprungssvenskar och nyanlända, säger Johan Marklund, enhetschef på Skellefteå räddningstjänst.

– Samtidigt måste det funka med språket, både med läsförståelse och med muntlig kommunikation, inte minst via radion.

Och en gång funkade det inte.

En person var uttagen till Grib-utbildningen för att bli räddningstjänstpersonal i beredskap, deltidsbrandman, men på MSB:s skola upptäckte lärarna att språkkunskaperna inte alls räckte till.

Besvikelse och frustration hos alla. Den situationen vill räddningstjänsten inte hamna i igen, men ändå fortsätta arbeta för en större mångfald.

Räddningstjänsten ingår i Skellefteå kommuns samhällsbyggnadsförvaltning, och vände sig till förvaltningens HR-funktion för att få hjälp.

– Jag försökte först prata med MSB:s skola Sandö som sa att det är kommunernas sak att se till att de som söker har kvalifikationerna, berättar HR-chefen Jenny Holmberg.

Men kommunens socialkontor, som bemannar bland annat vård och omsorg, hade haft samma problem med osäkerhet kring arbetssökandes nivå på svenska språket när det saknas formella betyg.

De hade fått hjälp av kommunens vuxenutbildning att utforma tester, och gjorde nu ett motsvarande test för räddningstjänsten.

Utifrån Grib-utbildningens kurslitteratur tog vuxenutbildningen fram ett förslag på korta texter som handledarna på räddningstjänsten fann relevanta.

Resultatet blev ett läsförståelsetest som också ger en uppfattning om skrivförmåga. Sex texter har valts ut.

De sökande får läsa och skriftligen besvara frågor till någon av de sex texterna inom en tidsram på 15 minuter. Den som söker får också tillfälle att komplettera sina svar muntligen.

Godkänd nivå motsvarar svenska 1 som andraspråk på gymnasiet.

– Alla sökande gör testet. Det innebär att vi når både dem som har läs- och skrivsvårigheter och kan behöva mera stöttning vid Grib-utbildningen och dem som behöver förbättra språkkunskaperna innan de går utbildningen, säger Jenny Holmberg som är med vid testtillfällena.

I ett och ett halvt år har Skellefteå haft den här modellen. Ett tjugotal personer har klarat testerna.

– En handfull av dem har utländsk bakgrund, säger Johan Marklund som är glad över att de har hittat en modell för att försäkra sig om tillräckliga språkkunskaper.

– Och det är jätteskönt att inte vi själva måste göra bedömningen, vi kan ju inte det helt enkelt.