Nyhet

A-kasseregler ändrade för deltidare

A-kassereglerna har ändrats för deltidsbrandmän. – De har rätt att stämpla även om de jobbar som deltidsbrandmän, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Peter Bergh– Otroligt skönt att flera sett det BRF sett, hört och drivit under faktiskt 20-talet år. Nu får vi ta det den sista biten, säger Peter Bergh, ordförande i BRF.

Problemet har varit att deltidsbrandmän som förlorat sitt huvudsakliga arbete inte haft rätt att stämpla, eftersom de haft inkomst från uppdraget som deltidsbrandmän.

Det har medfört att brandmän sagt upp sig för att återfå rätten att stämpla och rädda sin ekonomi.

Brandmännens riksförbund (BRF) har slagits länge för att få till en förändring. 5 maj togs beslut i riksdagen och förändringen trädde i kraft 31 maj.

– Jag vet att det här är en fråga som oroat under pandemin. Det här ger förbättrade förutsättningar och jag tror lagändringen är viktig, säger Mikael Damberg.

Riksdagen gick dock inte hela vägen, som BRF ville. Beslutet innebär att ersättning för beredskap och övning undantas vid beräkning av ersättning från A-kassa. Övriga arbetsuppgifter som utryckning, materialvård och utbildning omfattas inte av undantaget.

Det fanns motioner från oppositionen att även de delarna skulle ingå, men enligt utskottet som lade förslaget skulle det innebära ett för stort avsteg från arbetslöshetsförsäkringens regler.

– Det är inte glasklart hur bestämmelserna ska tolkas. Hur lång ska en utryckning vara för att det ska dras en hel dag från A-kassan?  Som det ser ut nu kommer korta utryckningar på en eller två timmar inte att kosta en hel dags avdrag, enligt de kontakter med A-kassorna vi har.  A-kassorna har digitala ”kalkylatorer” när de beräknar ersättningsdagar och det är utifrån dem vi är hoppfulla i vår tolkning. Men, vi får se i skarpt läge, säger Peter Bergh.

Han är ändå nöjd med att positionerna är framflyttade.

– Vi kommer att fortsätta arbeta för mer tydlighet i olika detaljer och samtidigt följa hur A-kassorna tolkar de nya reglerna.

Vet ni hur stor del av deltidsbrandmännens inkomst som kommer från de uppgifter som inte undantas från A-kassereglerna?

– Enligt MSB:s statistik är entimmes-larmen klart vanligast vid räddningsinsatser. För majoriteten deltidsbrandmän blir då beredskapsveckan och övning den största delen av lönen. Men det är generellt och för majoriteten.

Mikael Damberg konstaterar att en fungerande personalförsörjning för kommunal räddningstjänst är mycket viktigt.

Mikael Damberg– Det är ryggraden i vår räddningstjänst. Det är viktigt att man ges god förmåga att organisera både hel- och deltidsbrandmän. Det har införts en ny bestämmelse i MSB:s instruktion som innebär att MSB ska stödja kommunernas arbete med att rekrytera deltidsbrandmän.