Nyhet

Tre svåra prov i TFÖ

I maj sätts totalförsvaret på svåra prov under stora övningar i tre regioner. – Det är stort internationellt intresse att besöka övningarna, framförallt det som rör civilsamhället, säger Tord Wahlbeck, MSB, som är civil övningsledare.

Totalförsvarsövning 2020 (TFÖ) pågår hela året. Men det är i maj som de praktiska delarna genomförs. Försvarsmaktens övning Aurora pågår 9 maj-4 juni, under den perioden kommer totalförsvarsövningarna genomföras i tre regioner under några dagar.

– De tre övningarna har ett gemensamt scenario som pågått i flera år och där läget försämrats, tonläget höjts, säger Tord Wahlbeck.

I Sverige har en rad störningar inträffat, mycket pekar mot att oroligheterna ska eskalera. Plötsligt invaderas Bornholm, Sverige går upp i högsta beredskap och Försvarsmakten mobiliserar. Det är kort sammanfattat bakgrunden till de övningar som ska genomföras i områdena Norr, Syd och Gotland.

Krigsfångtjänst, hur Sverige hanterar krigsfångar, och gränsövervakning blir en del av uppgifterna i Norr. I Gammelstad utanför Luleå blir hela civilsamhället utsatt, kommun och räddningstjänst får öva under höjd beredskap. Försvarsmakten och Polisens bombskydd är på plats, Livsmedelsverket och Statens Veterinärmedicinska anstalt kommer ta prover.

– Sverige har utsatts för sabotage och fjärrbekämpning. Det här handlar om krigets konsekvenser och i övningen att återta förmågor, såsom räddningstjänst under höjd beredskap.

Även i Järpen, Åre kommun, kommer krigets konsekvenser att övas, där med medverkan av norskt hemvärn. I Storuman övas spärrning/blockering av flygplats.

I Syd genomförs stora övningar i Karlshamn och Revinge. Karlshamn hamnar under eldgivning, strid i bebyggelse, och det ställs stora krav på samverkan mellan alla inblandade. Oavsiktliga skador inträffar och måste hanteras för att skydda befolkningen. Socialstyrelsen och regionen får en tuff uppgift med mängder av skadade som skickas till flera sjukhus.

På Revinges övningsfält utsätts ett fiktivt samhälle för bombangrepp från flyg med mängder av skadade. Det tillförs först regionala resurser, därefter nationella som MSBs nationella sök- och räddningsstyrka, Swedecs ammunitionsröjare och Polisens bombgrupp. 150 markörer deltar och många måste till sjukhus.

– De skickas till sjukhus i Lund och Malmö, en del kommer rullas ända in till vårdavdelningen. Försvarsmakten och Socialstyrelsen kommer upprätta fältsjukhus, ambulanser från södra och mellersta Sverige medverkar. Från Karlshamn kommer patienter även skickas till Växjö.

På Gotland kommer ett samhälle i norr utrymmas och boende evakueras till södra delen av ön. Det är barn, vuxna, personer med hemsjukvård och funktionsnedsättning, även husdjur.

Gränsskyddet kommer också övas, oroligheter i grannländer kan medföra flyktingström. En hamn spärras/blockeras för att förhindra att den kan användas.

– Vi kanske inte klarar att försvara flera hamnar, utan får välja en. Övningen på Gotland är en stor operation som kräver samverkan. Försvarsmakten kommer genomföra strategiska flygtransporter av tullpersonal till Gotland. Det är nytt att man flyger ut civila inom ramen för totalförsvaret. Det har totalt sett lagts in en mängd moment som totalförsvaret genomför tillsammans.

Gotlands län har ett regeringsuppdrag att utveckla civil-militär samverkan. Delar av vad man kommit fram till i projektet kommer att testas.

Totalförsvarsövningen är omfattande, både personellt och materiellt. Kontinuerligt görs riskbedömningar för att inte kapaciteten att ta hand om verkliga händelser påverkas negativt under TFÖ.

– Det gäller framförallt i Blekinge och Skåne där det kommer samlas mycket folk. Vi har en dialog om hur mycket vi behöver förstärka Rakel för att inte störa ordinarie nät. Händer något har vi reservplaner.

Försvarsövningen Aurora har som mål att flytta armén till södra Sverige för att möta angrepp, det är inom ramen för det som totalförsvarsmomenten uppstår.

Från både lokalt och regionalt håll har det framförts önskemål från flera att få medverka i TFÖ.

– Många vill vara med och bidra och det är roligt att se det enorma engagemanget, mycket stimulerande för vårt arbete. Men vi har tvingats avgränsa vilka som medverkar ganska mycket, säger Tord Wahlbeck.

FAKTA TFÖ

karta

Norr 11-17 maj
Efter föregående sabotage och fjärrbekämpningar blir hela civilsamhället i Gammelstad utanför Luleå utsatt för krigets konsekvenser. Under avslutande helg större publikt arrangemang.
I Järpen, Jämtland, övas krigets konsekvenser liknande i Gammelstad.
I Storuman, Västerbotten, övas spärrning och blockering av flygplats.

Syd 16-19 maj
Strid i bebyggelse i Karlshamn. Oavsiktliga skador måste hanteras för att skydda civilbefolkning. Många skadade, sjuktransporter belastar flera sjukhus. Dagen efter övningen stor informationssatsning till allmänheten.
I Revinge utsätts ett samhälle för flygbombning. Järnvägsstation förstörd. Transporter till sjukhus, fältsjukhus slås upp, nationella resurser sätts in. Scenariot genomförs två gånger.

Gotland 25-31 maj
Ett samhälle på norra Gotland utryms till södra delen av ön. Innefattar allt från människor till husdjur.
Gränsskydd övas, oroligheter i grannländer kan medföra ankomst av flyktingar. Spärrning/blockering av hamn för att förhindra tillgängligheten.