Nyhet

RRB vill se statligt stöd till omklädningsrum

— Problemet är inte att rekrytera tjejer till räddningstjänsten. Problemet är att behålla dem. Många små stationer i Sverige har helt undermåliga omklädningsrum. Det borde finnas statliga pengar att söka för att bygga om, säger Tommy Lindgren, styrelseledamot i RRB.

RRB, Räddningstjänstens riksorganisation för beredskapsfrågor, kallades tidigare Glesbygdsklubben. Frågan om hur de små stationerna ska kunna upprätthålla beredskapen är ständigt aktuell för medlemmarna.
Tommy Lindgren sitter i styrelsen för RRB. Han är också chef för deltidsorganisationen i Medelpads räddningstjänstförbund, och tycker att de på hemmaplan har klarat rekryteringen bra.

Inte minst har de varit framgångsrika i att få nyanlända intresserade av uppdraget.
— Vi har två killar från Syrien på en deltidsstation, och nu är vi på väg att anställa två till.
Det gäller att anpassa marknadsföringen för att nå dem som kanske inte spontant hade tänkt på att söka sig till räddningstjänsten, framhåller Tommy Lindgren.
— Det räcker ju inte att sätta upp en affisch och hoppas att nån ska nappa. Man måste ut och prata för varan. Vi har ett bra samarbete med dem som arbetar med integration i kommunerna, och vi söker aktivt upp nyanlända som har flyttat in på de små orterna.

Även bland kvinnor har Medelpad skapat intresse för brandmannauppdraget.
— Vi har lyckats fantastiskt bra med att rekrytera tjejer. Problemen kommer senare, när de kommer in på stationerna och hamnar lite på undantag. På nån station kan tjejerna ha en dusch i källaren, eller kanske en duschkabin uppställd någonstans.
Nu har Medelpad beslutat bygga om brandstationerna i Fränsta, Alnö och Söråker, bland annat för att kunna erbjuda likvärdiga villkor åt kvinnor och män.
— Men även om det inte är några stora ombyggnader så blir det runt 1,5 miljoner kronor per station.
Det är en dryg kostnad för små kommuner som överlag har svårt att få ihop ekonomin.

På ett möte med RRB väckte Tommy Lindgren därför frågan om bidrag till finansiering.
— Borde det inte gå att söka pengar från staten, genom MSB? Många i RRB är tacksamma att jag har tagit upp frågan. Alla kommuner har ju mer eller mindre samma problem med pengar.
Monika Nyqvist är aktiv inom Brandmännens riksförbund och instämmer helt i att bristen på omklädningsrum är ett stort bekymmer.
— Om staten och kommunerna menar allvar med att det ska rekryteras in fler kvinnor så måste det också finnas förutsättningar för att de ska kunna jobba.

Men Patrik Perbeck
, som är chef på MSB:s enhet för inriktning av skydd mot olyckor, ger inget hopp om att staten ska öronmärka pengar för ändamålet.
— Jag kan förstå frågan från kommunernas utgångspunkt, men i praktiken är det inte realistiskt. Kommunerna har fullt ansvar för sin personal och behöver själva prioritera de åtgärder som är viktiga.
— MSB stöttar genom forskning, utbildning och koordinering av räddningstjänsten till ökad jämställdhet. I det arbetet skulle vi kunna lyfta fram och sprida exempel från kommuner som har lyckats göra smarta och kostnadseffektiva lösningar när de har byggt om befintliga stationer, men det är inte vårt uppdrag att göra investeringar i kommunernas lokaler, säger Patrik Perbeck.

Framförallt tycker han att räddningstjänsterna borde prioritera bättre inom sina budgetar.
— Att lösa personalförsörjningen är en av de viktigaste utmaningarna för kommunal räddningstjänst, för att klara både traditionella och nya sorters händelser, som pandemier. En inkluderande och jämställd arbetsmiljö är en självklarhet.